reed releji baza znanja senzori automatika.rsReed relej (prekidač) je električni prekidač upravljan pomoću magnetnog polja. Sastoji se od para kontakata, smeštenih u hermetički zatvorenu staklenu epruvetu. Najčešće se koriste kod alarmnih sistema, na biciklima za merenje pređenog puta točka, kao i u mnogim drugim uređajima. U nastavku ćemo reći nešto više o reed relejima, njihovoj primeni, a pokazaćemo i jedan interesantan video klip u kome je objašnjen proces njihove proizvodnje.

 Princip rada reed prekidača je jednostavan. Kada se prekidač unese u megnetno polje, kontakti, koji su napravljeni od magnetnog materijala, se pod dejstvom polja spoje. Pakuju se u hermetički zatvorenu epruvetu, kako ne bi došlo do korozije. Kontakti su često i presvučeni srebrnom, zbog manje otpornosti samog spoja. Pomoću reed prekidača izrađuju se reed releji, tako što se u solenoid ugrađuje reed prekidač. Reed releji se najčešće prave u integrisanoj tehnici. Kada se kroz solenoid pusti struja, indukuje se magnetno polje koje zatvara kontakte prekidača. Kada se prekidaču ukine magnetno polje, kontakti se razdvajaju i prekidač se vraća u prvobitno stanje.
slika reed releji baza znanja senzori automatika.rs  Najčešće primene reed prekidača u svakodnevnom životu su kod bicikala i alarmnih sistema. Svaki bicikl koji ima digitalni merač brzine/pređenog puta, na točku ima postavljen magnet, a na vili reed prekidač. Kada magnet prođe pored reed prekidača, kolo koje obrađuje podatke dobija impuls. U zavisnosti od učestanosti javljanja impulsa, izračunava se brzina kretanja. Druga primena, koju ćemo pomenuti, je kod alarminih sistema. Recimo, na okviru prozora, čije stanje želimo da posmatramo, postavljen je reed prekidač, a na samom prozoru magnet. Kada se prozor otvori, magnet se udaljava od prekidača. Prekidač tada ostaje van magnetnog polja, pa menja svoje stanje.
 
 Još jedna interesantna primena ovih kontakata je kod modernih električnih brojila. Ova brojila, pri merenju električne energije, koriste holove senzore. Međutim, ovaj način merenja može biti ometan prisustvom jakog magnetnog polja. Kako bi se sprečile nedozvoljene radnje, tj. namerno ili nenamerno ometanje brojila, u njih se ugrađuje više reed prekidača, koji signaliziraju da se brojilo nalazi u megnetnom polju. Pri aktiviranju reed prekidača, u memoriji brojila ostaje podatak o tome, pa će preduzeće za distribuciju električne enrgije imati informaciju da je brojilo na neki način ometano.
 
 Reed prekidači se često koriste zbog male cene, dostupnosti i pouzdanosti u radu. Njihovo povezivanje sa mikrokontrolerom je veoma jednostavno, koriste se kao bilo koji prekidač ili taster. Na video klipu koji sledi biće prikazan proces proizvodnje reed prekidača.
 
 
 Izvor: Electronics-Base.com

2 KOMENTARA

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.