sangaj konferencija uvodna automatika rs
sangaj konferencija uvodna automatika rsKrajem maja pisali smo o konferenciji i prosledili poziv svim zainteresovanima za učestvovanje. Da podsetimo, konferencija IWACIII 2013 govori o naprednoj računarskoj inteligenciji i inteligentnoj informatici, a održava se u Šangaju, Kina, od 18. do 21.oktobra 2013.godine. Ovim putem želimo da Vas obavestimo da je rok za prijavu radova, za učestvovanje na IWACIII 2013 konferenciji, produžen do 15.juna 2013.

 Cilj radionice je da okupi vrhunske istraživače, učesnike i studente iz čitavog sveta sa ciljem da se prodiskutuju poslednja dostignuća iz oblasti računarske inteligencije i inteligentne informatike. Poseban akcenat stavljamo na specijalnu sekciju koju organizuju naša dva istaknuta naučnika – Profesor Đula Mešter sa Univerziteta u Segedinu, Mađarska i Profesor Aleksandar Rodić sa Instituta Mihajlo Pupin u Beogradu, Srbija. Tema ove sekcije je modelovanje, planiranje putanje, navigacija i autonomno upravljanje letom kvadrator mikrokoptera.
 Trenutno mnogo istraživača u robotici radi na različitim problemima autonomnog leta kvadrator mikrokoptera. Kvadrator mikrokopteri sve više privlače pažnju mnogih istraživača. Kvadratorski dinamički sistem je odabran kao tema interesovanja u ovoj specijalnoj sekciji zbog njegovih malih dimenzija, dobrog manevrisanja, jednostavne mehanike i kapaciteta opterećenja. Ova sekcija se adresira na problematiku performansi kontrolera, navigaciju zasnovanu na senzorima, kao i zaobilaženje prepreka u nepoznatom okruženju. Glavno istraživačko interesovanje se odnosi na arhitekturu samog kontrolera koji bi trebao da bude u stanju da omogući kvadratoru visoke dinamičke performanse, robusnost u odnosu na spoljašnja pertubacije, baš kao i zadovoljavajuće praćenje trajektorije.
 
 Teme od interesa za ovu specijalnu sekciju uključuju, ali nisu ograničene na:

  • Modelovanje kinematike i dinamike kvadratora.
  • Planiranje putanje i senzorska navigacija kvadratora.
  • Upravljanje dinamikom leta.
  • Autonomni let kvadratora.
  • Primena Soft Computing metoda pri upravljanju kvadratorom.
  • Algoritmi zaobilaženja prepreka u slučaju kvadrator mikrokoptera.

 Sve instrukcije za slanje radova se nalaze na sajtu konferencije:

 http://iwaciii2013.ecust.edu.cn/


Kratka biografija organizatora specijalne sekcije:

prof djula mester sangaj automatika rs
Đula Mešter, redovni profesor, naučni stepen ‘doktor tehničkih nauka’ stekao je na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu 1977. godine. Trenutno je profesor Univerziteta u Segedinu, Fakultet Tehničkih Nauka, Mađarska. Autor je 218 naučnih publikacija, ima 320 citata, h indeks 9. Njegove profesionalne aktivnosti uključuju istraživanje i razvoj u različitim oblastima robotike – autonomni kvadrotori, fuzzy logika, senzorsko daljinsko upravljanje, humanoidni roboti, itd. Recenzent je više naučnih časopisa, autor nekoliko knjiga, recenzent je Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Srbije. Njegov CV je bio objavljen u Marquis-ovom “Who’s Who in the World 1997”. Učestvovao je u pet projekata u poslednjih pet godina.


prof aleksandar rodic sangaj automatika rsAleksandar Rodić, diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu i magistrirao i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, 1985., 1992. i 1999. godine, respektivno. Od 1987. godine radi na Institutu Mihajlo Pupin, trenutno kao naučni savetnik i šef Laboratorije za robotiku. 1991 godine bio je UNIDO/UNDP istraživač saradnik Fraunhofer Instituta, Berlin, Nemačka. Od 2012. godine radi kao profesor na master i doktorskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i kao gostujući profesor na Univerzitetu Reunion, Francuska, od 2004. godine do sada. Član je Nacionalnog saveta za nauku i tehnološki razvoj u oblasti B elektronike, telekomunikacija i informatike kod Ministarstva za obrazovanje i nauku Srbije. Njegove trenutne naučne oblasti interesovanja uključuju robotiku, upravljanje autonomnim vozilima na kopnu i u vazduhu, bioničke sisteme, modeliranje i simulaciju složenih dinamičkih sistema, obnovljivu energiju, itd. Voditelj je dva nacionalna naučno-istraživačka projekta. Autor je više od 100 naučnih radova i urednik 3 istraživačke monografije.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.