control engineering dcs pac seminar automatika.rs
control engineering dcs pac seminar automatika.rsSa povećanom upotrebom savremenih programabilnih kontrolera u automatici (PACs – Programmable Automation Controllers), svi proizvođači ove opreme prihvataju iste Ethernet komunikacione standarde i mogućnost objektno-orijentisanog programiranja, čime se dobija na smanjenju cena proizvoda, kompatibilnosti jednih proizvoda u odnosu na druge i olakšavanja rada krajnjim korisnicima.

 Potrebno znanje za programiranje i održavanje PAC sistema je isto ili slično za sve proizvođače opreme, što omogućava lak prelazak sa jednog na drugi proizvodni program, snižava troškove integracije i obuke radne snage i povećava fleksibilnos i efikasnost u radu.
 Do sada, samo su tradicionalni DCS (Distributed Control Systems) sistemi razvijali okruženja specijalizovanih procesa u automatizaciji kao što su P&DI dijagrami i kontrolna arhitektura, ili zajedničku bazu podataka između HMI-a i sistema koji se kontroliše. Takva specijalizacija dozvoljavala je rast troškova DCS sistema kako u početnoj fazi investicije tako i u fazi održavanja.

 Na osnovu značajne razlike između ekstremno jednostavnih procesa koji ne opravdavaju u potpunosti korišćenje DCS tehnologije i složenih aplikacija koje ispituju gornje granice PAC mogućnosti treba se odlučiti za najoptimalnije rešenje koje zadovoljava zahteve a ne prelazi finansiski okvir.

 Da li je moguće postići iste rezultate DCS-a koristeći prednosti PAC-a sa istim troškovima?

 Pridružite se on-line seminaru organizovanom od strane: „Control Engineering“-a i „Schneider Electric“-a koji će istražiti kako iskoristiti najpozitivnije karakteristike DCS i PAC sistema kroz jedinstveni sistem hibridne kontrole.

 Tokom ovog seminara Robb Dussault i Frank Prendergast iz „Schneider Electric” diskutovaće o:

  • Evoluciji programabilnih kontrolera od PLC-a do PAC-a
  • Prednosti distribuiranih sistema DCS
  • O kompaniji „Schneider Electric” (Ko smo mi danas i šta nudimo?)
  • Saveti menadžerima prodaje u ovoj oblasti

 Predavači:

  • Robb Dussault, Offer Marketing Manager – Industrial Automation Solutions, Schneider Electric
  • Frank Prendergast, System Architect, Schneider Electric
  • Moderator: Mark T. Hoske, Content Manager, Control Engineering, CFE Media

Utorak, 9. Oktobar 2012 u 20:00h. Prijava!

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.