naslovna vesti siemens automatika.rsSiemens je na Achema sajmu u Frankfurtu predstavio SITRANS LUT400 seriju ultrazvučnih merača nivoa sa tačnošću merenja 1mm. Ovi novi kontroleri nude najveću preciznost dostupnu na tržištu i dosledno obezbeđuju tačna merenja. Kompaktni, single point ultrazvučni merači nivoa kontinualno nadgledaju i upravljaju aplikacijama koje prate nivo tečnosti, čvrstih materijala ili premaza a koje su odgovarajuće za širok spektar industrija.

 Merači iz serije SITRANS LUT400 su dostupni u 3 različita modela: 1. SITRANS LUT420 Level Controller. Uključuje merenje zapremine ili nivoa tečnosti, granula, čvrstih materija.

 2. SITRANS LUT430 Level, Pumpa i Flow Controller. Uključuje sve karakteristike LUT420 i naprednu kontrolu pumpi, kontrolu i praćenje podataka kao i alarmiranje.

3. SITRANS LUT440 High Accuracy Open Channel Monitor. Model koji se odlikuje najvećom tačnošću. Uključuje sve karakteristike LUT430 i ima tačnost od ±1mm u tri metra, takođe obezbeđuje ceo paket napredne kontrole.

Ova serija merača odgovara širokom spektru aplikacija, uključujući i one za objekte za tretman voda/otpadnih voda, proizvodnju i industrijsko skladištenje.

siemens ultrazvucni merac nivoa tecnosti sitrans lut400 senzori automatika.rs Neke od karakteristika:

  • 1/2 DIN kućiste [144x 144×146 mm]
  • Jednostavan LUI displej za korišćenje
  • Praćenje nivoa, volumena i protoka
  • Releji za kontrolu pumpe, alarma
  • EDDs za SIMATIC PDM, AMS Device Manager, Field Communicator 375/475 i DTMs za FDTs
  • Web browser za programiranje u lokalu
  • Digitalni prijemnik za bolje performanse u električnim bučnim aplikacijama
  • HART komunikacija
  • Real time clock i algoritmi za uštedu energije

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.