wireless inovativni senzor naslovna automatika rsICEdot, servis za identifikaciju  i obaveštavanje o vanrednim stanjima, je u saradnji sa SenseTech-om razvio bežični  sensor  koji su montirali na  šlem, a  čija je svrha detekcija uticaja na glavu korisnika. Uređaj karakteriše tanak profil i to da može biti montiran na bilo koji  šlem. Pri detektovanju uticaja, koji može da bude nesrećni slučaj, on komunicira sa korisnikovim pametnim telefonom i signalizira vanredno stanje šaljući zahtev za pomoć.

 Bežični senzor je povezan sa ICEdot aplikacijom koja može da bude instalirana u pametne telefone. Kada senzor detektuje razmatrani nivo sile, on šalje podatke ICEdot aplikaciji koja preduzima hitno brojanje prema dole pre nego što aktivira alarm. GPS koordinate lokacije incidenta će da budu poslate na određene kontakte vanrednog stanja koji su specificirani u korisnikovom ICEdot profilu. Drugim rečima, kontakt će biti obavešten o vanrednom stanju. S ovim će se nastaviti sve dok brojač ka dole ne stane.

wireless inovativni senzor automatika rs Proizvod je razvijen od strane Dr. Tim Bauer-a i Biju Thomas-a, osnivača SenseTech-a. Thomas je bio žrtva povrede glave i to je vodilo ka njegovoj saradnji sa Bauer-om sa ciljem da se razvije bežični senzorski uređaj.

 Prototip ovog bežičnog senzora koji se montira na šlem i vrši detekciju uticaja na glavu će biti predstavljen na Wearable Technologies konferenciji koja će biti održana u San Francisku. Chris Zenthoefer, generalni direktor kompanije ICEdot, će istaknuti proizvod na Summer Games u Londonu. Atlete i entuzijasti koji učestvuju u akcionim sportovima kao što su trke motorima, BMX, vožnja biciklom, skejtbording i sportovi na snegu će imati i tek kako veliku korist od ovih inovativnih senzora.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.