schneider_electric_logo_induktivni_senzori_vesti_automatika_industrija.gifSchneider Electric je izbacio rešenja za industriju hrane i pića u vidu induktivnih senzora. Induktivni senzori spadaju u kategoriju pasivnih senzora. Rad induktivnih senzora se zasniva na zavisnosti induktivnosti kalema od promene otpora elektromagnetnog kola ili na elektromagnetnoj indukciji. Proizvode se kao bezkontaktni delovi opreme što omogućuje niz pogodnosti.

Karakteristike

  • Cilindrični fi 8, 12, 18, 30 i četvrtasti u 3 veličine kućišta
  • Plastišno ili metalno kućište
  • Sa AC ili DC napajanjem
  • LED indikacija stanja izlaza, kao i putem NO ili NC kontakta
  • IP68 prekabliran, IP67 sa konektorom
  • Temperaturni opseg od -25 do +70 stepena

Prednosti korišćenja

  U industrijskoj primeni induktivni senzori su danas neophodni. U poređenju sa mehaničkim prekidačima oni nude mnoge prednosti, među kojima su:
  • detekcija objekta bez kontakta sa njim (nema habanja, vek trajanja neograničen)
  • zaštićeni od suprotnog polariteta napajanja i kratkog spoja na izlazu
  • otporni na vibracije, prašinu i vlagu (rad pod ekstremno teškim uslovima)

Primena induktivnih senzora
schneider_electric_logo_induktivni_senzori_vesti_automatika_industrija_elektronika.jpg

  Induktivni senzori korišćeni su u mnogo različitih aplikacija. Koriste se pri kontroli, regulisanju, pozicioniranju i nadgledanju proizvodnog procesa. Sa njima se prate kako translatorne, tako i rotacione kretanje. Posebno se preporučuju u industriji hrane i pića, gde je potrebno izbeći kontakt sa objektom. U ponudi Schneider Electric se nalaze i induktivni senzori u kućištu od nerđajućeg čelika (XS2 opseg) sa daljinom detektovanja od 7 do 22 mm. Opseg radne temperature je povećan do 85oC.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.