egnos_gps_eu_obrada_signala_vesti_naslovna_elektronika_automatika.jpgEvropska komisija je objavila da je Evropski servis za geostacionarno pokrivanje navigacije (European Geostationary Navigation Overlay Service, EGNOS ) zvanično počeo da radi i da je od sada besplatno na raspolaganju svim korisnicima opremljenim prijemnicima koji su kompatibilni s tim sistemom (a to je većina prijemnika za satelitsku navigaciju koji se danas nalaze u prodaji).

  EGNOS je sistem koji poboljšava tačnost satelitskih navigacionih signala u Evropi. Sačinjavaju ga primopredajnici na tri geostacionarna satelita iznad istočnog dela Atlantika i Evrope, mreža od oko 40 zemaljskih stanica i četiri kontrolna centra. Sistem pokriva većinu evropskih zemalja i moći će da se proširuje tako da obuhvati i druga područja, poput severne Afrike i zemalja suseda EU. Zemaljske stanice primaju satelitske signale američkog sistema za globalno pozicioniranje (GPS) i potom preko primopredajnika na geostacionarnim satelitima prosleđuju korisnicima informacije o tačnosti i pouzdanosti tih signala. Zahvaljujući tome korisnici mogu da odrede svoj položaj sa greškom od svega dva metra, umesto deset kad bi koristili samo GPS.
egnos_gps_obrada_signala_pracenje_elektronika_automatika.jpg
Očekuje se da će od EGNOS-a velike koristi imati i građani i kompanije, jer će omogućiti niz novih primena u različitim sektorima, od poljoprivrede (preciznije prskanje đubrivom i pesticidima) i saobraćaja (automatska naplata putarine), do preciznijeg navođenja za opštu upotrebu (lična navigacija) i specifične primene (pomoć slepima).

EGNOS je prethodnica evropskog globalnog satelitskog navigacionog sistema Galileo, koji je u razvoju, i integrisaće se s njim kad Galileo proradi sredinom sledeće decenije. Istovremeno je i prvi panevropski satelitski navigacioni sistem koji je rezultat zajedničkog projekta Evropske svemirske agencije (ESA), Evropske komisije (EC) i Evropske organizacije za bezbednost aeronavigacije (Eurocontrol).

ESA je bila odgovoregnos_esa_gps_obrada_signala_pracenje_elektronika_automatika.jpgna za dizajn i razvoj sistema i za njegovo razvijanje angažovala je kozorcijum koji je predvodio francuski Thales Alenia Space. Po završetku razvoja sistem EGNOS je 1. aprila predat Evropskoj komisiji koja je sada njegov vlasnik i upravitelj. O njegovom radu će se starati Evrospki dobavljač satelitskih usluga (European Satellite Services Provider, ESSP SaS) kojeg su osnovala sedmorica dobavljača aeronavigacionih usluga, a sedište mu je u Tuluzu u Francuskoj. EC i ESSP SaS su 30. septembra potpisali sporazum po kome će ESSP obezbeđivati funkcionisanje i održavanje EGNOS-a do kraja 2013.

Izvor: PC World

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.