naslovna omega transmiter wseries automatika.rs
naslovna omega transmiter wseries automatika.rsOmega wSeries transmiteri komuniciraju preko standardne Wi-Fi mreže i nude prenos analognih naponskih i strujnih signala, prenos signala o temperaturi (sa digitalnih senzora i duplih termoparova), vlažnosti i barometarskom pritisku. Dizajnirani su za rad u zahtevnim industrijskim aplikacijama i teškim spoljašnjim okruženjima, a čitav uređaj je smešten u polikarbonatno vodootporno kućište.

slika omega transmiter wseries automatika.rs 
 Wi-Fi transmiteri se napajaju pomoću baterija ili sa AC mreže. Verzije uređaja, napajanih pomoću baterija, isporučuju se sa dve obične alkalne C-cell baterije, koje mogu trajati oko 2 godine, u zavisnosti od učestanosti očitavanja. Uređaji koji se napajaju preko AC mreže imaju adapter koji može da radi pri bilo kom naponu napajanja širom sveta (od 110 do 240VAC), a takođe uključuje i alkalnu AA bateriju namenjenu backup-u podataka.
 wSeries wireless senzorski sistem može uključiti alarm ukoliko nadgledana promenljiva ode ispod ili iznad podešene vrednosti. Postoji takođe i mogućnost da se obavešetenje pošalje i putem mail-a. Obaveštenja i upozorenja mogu biti poslata jednom korisniku ili čitavoj listi korisnika, uključujući i poruke ka mobilnim telefonima.

 Ovaj sistem takođe može i da opslužuje web strane kako bi prikazivao vrednosti očitavanih podataka kroz različite vrste grafika. Podaci se takođe mogu dobiti i u standardnim formatima, kako bi se koristili u programima za rad sa tabelama ili programima za akviziciju podataka, kao što su Excel, Visual Basic, itd.
 Skale grafikona se takođe mogu podešavati. Na primer, grafikon može prikazivati minut, sat, dan, nedelju, mesec ili godinu. Temperatura i vlažnost mogu biti prikazane u punom opsegu (od -40° do 125° C i od 0 do 100% RH) ili u bilo kom definisanom rasponu (npr od 20° do 30° C).

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.