naslovna_sis-tech_programabilna_logika_upravljanje_automatika.rs.jpg
naslovna_sis-tech_programabilna_logika_upravljanje_automatika.rs.jpgDiamond-SIS je zamišljen kao samostalan, low-cost, logički računar namenjen aplikacijama u procesnoj industriji. Radi u temperaturnom opsegu od -30°C do +75°C i može biti instaliran u blizini opreme kojom se upravlja i na taj način smanjuje troškove implementacije. Diamond-SIS je proizvod kompanije SIS-Tech.
 
 
 

   Diamond-SIS obezbeđuje visok nivo integriteta i pouzdanosti procesa. Dostupan u jednokanalnoj, dvokanalnoj ili trokanalnoj konfiguraciji, sa on-line dijagnostikom, testiranjem i održavanjem objekata. Jednokanalni i dvokanalni sistem podržava SIL2 (Safety Integrity Level ), dok je trokanalna verzija sertifikovana za rad pod SIL3. To znači da Diamond-SIS zadovoljava tolerancije greške PFDavg zahteva bilo koje aplikacije.

sis-tech_programabilna_logika_upravljanje_automatika.rs.jpg   Svaki kanal može da prima analogni ili digitalni signal. Dva podesiva setpoint-a dozvoljavaju prekidanje izvršavanja procesa za visok ili nizak procesni signal. Serijska komunikacija se koristi za daljinski prikaz promenljivih procesa i sistemskih alarma. Ručni reset, lokalni ili daljinski, osigurava kontrolisan restart procesa nakon isključivanja.  Diamond-SIS se može napajati pomoću izvora 24VDC, 110VAC i 240 VAC, a napajanje se može takođe obezbediti i korišćenjem UPS-a.

   Testiranje se vrši veoma jednostavno. Test procedura se isporučuje uz svki sistem. Simuliranjem signala procesne promenljive, kolo može biti testirano od ulaza do izlaza. Na prednjem panelu svaki kanal poseduje indikaciju statusa čime se olakšava testiranje i pronalaženje kvarova. Postoji i tzv. bypass switch, preko koga u toku testiranja određenog kanala ostali kanali mogu biti isključeni, a testiranje obavljeno online. Diamond-SIS omogućava zamenu modula ili popravku modula bez prekidanja instalacija, što smanjuje mogućnost greške prilikom održavanja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.