logo galil motion control rio pocket plc
logo galil motion control rio pocket plcKompanija „Galil Motion Control“ predstavila je svoju najnoviju seriju proizvoda „RIO Pocket PLC“. RIO-47142 sadrži dva interna Ethernet porta za komunikaciju sa više RIO jedinica, omogućavajući upravljanje neograničenim brojem ulaza i izlaza bez potrebe za eksternim Ethernet portom. Ovakvim pristupom pored smanjenja cene, smanjuje se i potrebno vreme projektovanja, upuštanja u rad i održavanja sistema.

galil motion control rio pocket plc Svaka jedinica posebno može da funkcioniše kao nezavisna celina, i obezbeđuje 32 optički izolovana digitalna ulaza i izlaza, kao i 16 analognih ulaza i izlaza.  Inteligentni ulazni i izlazni kontroleri smanjuju set instrukcija koje šalju RISC procesoru i samim tim sanjuju i potrebno vreme za njihovu obradu. RIO-47141 sadrži i trajnu EEPROM memoriju kao i multitasking za simultano izvršavanje do četiri nezavisna programa.
 
 Ostale standardne karakteristike uključuju promenljive, nizove, PID kontrolne petlje, brojače, web interfejse, e-mail obaveštenja, kao i sposobnost čitanja pozicije i temperature senzora. 
 
 Kontroler može biti programiran sa “two-letter” programskim jezikom razvijenim od strane proizvođača. Softver može konvertovati Leder jezik u kod koji se učitava u kontroler.
 
 RIO-47142 upakovan je u metalnom kućištu kao na slici, dimenzija 98x108x33 mm, opremljen D-tipom konektora, a napajaju se sa 18-36V jednosmernog napona. Led indikatori prikazuju aktivnosti svih ulaza i izlaza.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.