WindEDIT Lite aplikacija sada je dostupna i za mobilne uređaje i tablete, pružajući korisnicma dvosmerni lokalni i udaljeni pristup PLC uređaju MicroSmart FC6A.

 Aplikacija pruža bržu, jednostavniju i lakšu vezu u poređenju sa pristupom baziranom na pretraživaču.

 Korisnici mogu pratiti bilo koju PLC parametar i menjati zadate vrednosti, kao i ostale vrednosti. Baza podataka, ulazi, izlazi, tajmer i vrednosti brojača mogu se pratiti i kontrolisati koristeći standardni interfejs. Aplikacija takođe ima prilagođeni interfejs koji korisnik može da konfiguriše ako bi podesio da se nadgledaju i kontrolišu samo određeni PLC parametri. Unutar same aplikacije u besplatnoj verziji dostupan je trending, dok korisnici mogu da plate i dobiju pristup grafičkim prikazima.

 Sama aplikacija radi na bilo kom iOS ili Android pametnom uređaju, najčešće su to tableti i mobilni telefoni. Kada se jednom preuzme na uređaj, povezuje se sa PLC uređajem putem Bluetooth-a ili Wi-Fi signala za dvosmerni, lokalni ili udaljen pristup. Obzirom da je mreža bežična, korisnici ne moraju razmišljati o odgovarajućim kablovima ili drugim programima za preuzimanje ili otpremanje PLC korisničkog programa, pošto se sve navedene mogućnosti mogu izvršiti putem aplikacije. PLC ima mogućnost da se ažurira na najnoviji firmware.

 Besplatna aplikacija može se preuzeti na Apple App Store ili Google Play Store platformama.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.