http___focus1.jpg

http___focus1.jpgTexas Instruments Inc. je početkom septembra predstavio seriju 32bitnih TMS320F2802x/F2803x mikrokontrolera sa početnom cenom manjom od 2 dolara. Piccolo  F2802x/F2803x mikrokontroleri sa unapređenom arhitekturom i boljim periferijama gde najmanje pakovanje ima 38 pinova najavljuju 32bitnu real-time kontrolu koja u ranijim aplikacijama u kojima se mogla koristiti jednostavno nije opravdavala troškove njihove upotrebe. Sa unetim poboljšanjima i značajno nižom cenom ova serija nudi vrlo jeftinu i efikasnu 32bitnu real-time kontrolu. Real-time kontrola nudi veću
efikasnost sistema i bolju preciznost uz mogućnost implementacije naprednih algoritama u industriji ali i potrošačkim aplikacijama.

Piccolo  F2802x/F2803x mikrokontroleri mogu da zamene više elektronskih komponenti u cilju smanjenja ukupnih troškova, omogućavajući naprednu kontrolu.

Ova serija ima programabilni CLA (control law accelerator) za aritmetiku pokretnog zareza, dizajniranu da rastereti procesor. CLA koji se pojavljuje sa F2803x serijom oslobađa procesor čime se postiže i do 5 puta bolja performansa nego kod standardnih zatvorenih petlji.

Texas Instruments-ovi PWM-ovi podržavaju najveće frekvencije potrebne u industriji sa frekvencijskom modulacijom do 150ps kako bi omogućili bolju kontrolu harmonika i smanjili kašnjenje do izlaza. Dva ugrađena oscilatora rade na frekvenciji od 10MHz svaki sa +/- 1% tačnosti, eliminišući potrebu za eksternim oscilatorima. Piccolo oscilatori nude trostruku redundansu sa ugrađenim samotestirajućim mogućnostima.

F2802x serija će biti dostupna za testiranje u decembru i uključivaće do 128 KB fleš memorije, 12bitni ADC, ePWM, i periferije kao što su ugrađeni oscilatori, komunikacioni protokoli i komparatori.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.