Kompanija za upravljanje električnom energijom Eaton je proširila svoj portfolio prekidačkih uređaja zaštitnim uređajem diferencijalne struje tipa F. Posebno su projektovani za upotrebu u monofaznim aplikacijama i u pogonima sa promenljivom frekvencijom, kao što su mašine za pranje veša i toplotne pumpe, i pruža odličnu zaštitu za osoblje i sisteme. To omogućava elektroinženjerima da povećaju pouzdanost svoje opreme prilikom obezbeđivanja visokog nivoa bezbednosti za korisnika.

 Standard IEC 62423 obuhvata specifikacije za zahteve i ispitivanja uređaja za zaštitu od diferencijalne struje tipa F (RCD – FID sklopki). Kao rezultat toga, modifikovane su preporuke za instalacije koje uključuju aplikacije sa promenljivom frekvencijom. U ovoj vrsti primene, mogu se pojaviti diferencijalne struje sa mešovitim frekvencijama koje konvencionalni zaštitni uređaji diferencijalne struje (tip A) ne mogu da izdrže. Potrebne su druge mere zaštite od električnih udara usled posrednog ili neposrednog kontakta sa neispravnim uređajem ili da bi se rizik od požara zbog struja kratkog spoja smanjio na najmanju meru.

 FID sklopka tipa F ne samo da obezbeđuje bezbednu i pouzdanu zaštitu od sinusoidnih diferencijalnih struja i pulsirajućih jednosmernih struja kvara (uređaji l0069ke tipa A) već je sposobna i za obradu diferencijalnih struja sa mešovitim frekvencijama do 1 kHz u skladu sa standardom IEC 62423. Ovaj tip različitih frekvencija se često javlja na izlazu internog pogona sa promenljivom frekvencijom.

 FID sklopke tipa F mogu podnositi jednosmerne struje kvara do 10 mA, imaju kratko kašnjenje pre okidanja i razlikuju se od drugih uređaja zahvaljujući njihovoj velikoj otpornosti na udarne talase: to omogućava minimalno pogrešno okidanje i visok stepen bezbednosti. One su dostupne u 2-polnoj ili 4-polnoj izvedbi za nominalne struje od 25 A do 100 A. Sa tri verzije za različite diferencijalne struje (30 mA, 100 mA i 300 mA), FID sklopke tipa F su idealne za ličnu bezbednost i sigurnost od grešaka u sprečavanju požara, posebno u monofaznim aplikacijama.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.