siemens logo automatika rs
siemens logo automatika rsSiemens integriše nove funkcije prepoznavanja objekata u svoje optičke sisteme identifikacije. Rešenje se zasniva na Simatic sistemima čitanja koda i proširuje svoje funkcionalnosti uz pomoć softvera Pat Genius, koji se distribuira licenciranim korisnicima. Čitači koda identifikuju objekte na osnovu detektovanja obrazaca kao što su matrični kodovi i bar kodovi.
 
 

 Pet Genius ide korak dalje vršeći evaluaciju slika na kameri snimljenih od strane čitača koda i identifikujući čitave objekte ili znakove na osnovu njihovog oblika. Područja primene uključuju osiguranje kvaliteta ili kontrolu pick-and-place robota. Uključivanje ove funkcionalnosti u postojeće čitače koda je značajno zato što omogućava direktnu integraciju prepoznavanja objekta u industrijskim kontrolama kao što su Simatic, Simotion ili Sinumerik. Podaci se zatim mogu koristiti za,  na primer,  upravljanje robotom.

intelligent eyes for automation automatika.rs
 Sistemi za prepoznavanje oblika ili znakova su se primarno koristili u automobilskoj proizvodnji, elektronskoj ili farmaceutskoj  industriji i u medicinskoj tehnologiji. U osiguranju kvaliteta, na primer, oni se koriste kako bi se osiguralo da se tačan broj komponenti instalira, da izbroje delove u paketu, ili da provere kvalitet štampe i postavljanje oznaka. U proizvodnji, informacije o položaju objekata ili broju delova  za obradu, mogu se koristiti za upravljanje opremom za automatsko umetanje ili sklapanje robota. U ovim situacijama, podaci moraju da se pohrane u kontrole mašina, a to je sada posebno lako sa Siemens sistemom.
 
 Kupci koji već koriste Simatic čitače koda jednostavno mogu instalirati Pat Genius softver kako bi dobili funkcionalnost prepoznavanja objekata. Veze ka Simatic, Smotion ili Sinumerik sistemima se lako uspostavljaju preko postojećih funkcijskih blokova ili konfiguracionih fajlova. Sistem se obučava pomoću referentnih objekata, odnosno, korisnici pokazuju sistemu određene oblike. Nakon toga, softver može da prepozna ove objekte. Zatim on može da proveri da li su prisutni na datoj lokaciji i pravilno postavljeni i može identifikovati simbole koji su već poznati za njega, kao što su upozorenja. Baš kao Simatic čitači koda dizajnirani za visoku propusnost u industrijskoj proizvodnji, Pat Genius podržava do 2500 operacija testiranja u minuti za veoma brze procese testiranja. Pat Genius može biti instaliran na svim Simatic MVV440 uređajima sa verzijom firmvera 6.0 i višom.
 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.