naslovna mini_UPS_sistem_uninterrupted_power_supply_neprekidno_napajanje_projekti_elektronika_automatika.rs
naslovna mini_UPS_sistem_uninterrupted_power_supply_neprekidno_napajanje_projekti_elektronika_automatika.rsOvo je jednostavan uređaj koji obezbeđuje neprekidno napajanje (Uninterrupted Power Supply – UPS) uređaja pri nestanku napajanja iz gradske mreže. Služi za napajanje potrošača naponima od 5, 9 i 12 V, sa maksimalnom strujom do 1A. Pri padu napona iz gradske mreže, ulogu napajanja preuzima baterija.

 

 U samom momentu prebacivanja sa jednog na drugi izvor ne dolazi do pojave pikova ili kašnjenja. Ovaj uređaj se takođe može koristiti i kao laboratorijski izvor napajanja, za neke jednostavnije aplikacije, manjih snaga.

 Uređaj je tako konstruisan da, prilikom napajanja sa baterije, dođe do prekida ukoliko napon baterije padne na 10,5 V, kako ne bi došlo do dubokog pražnjenja baterije. Dioda LED1 (Slika 1) signalizira da je baterija napunjena, dok se bele LED (LED2 i LED3) mogu koristiti kao sigurnosne lampe, noću. Transformator, diode D1 i D2 i kondenzator C1 služe za ispravljanje i spuštanje napona gradske mreže.

 Kada je glavni izvor napajanja prisutan (napon iz gradske mreže), dioda D3 je direktno polarisana pa se baterija puni preko otpornika R1 (koji ograničava struju punjenja). Potenciometar VR1 sa tranzistorom T1 predstavlja naponski komparator za indikaciju napunjenosti baterije. Kada dođe do prekida glavnog izvora napajanja, dioda D3 se inverzno polariše, a dioda D4 direktno i na taj način dolazi do automatskog prelaska sa napajanja sa mreže na napajanje iz baterije, bez kašnjenja.

slika mini_UPS_sistem_uninterrupted_power_supply_neprekidno_napajanje_projekti_elektronika_automatika.rs

Slika 1. Šema uređaja
 Kada napon baterije padne ispod 10,5V cut-off kolo prekida napajanje. Ovo kolo čine zener dioda ZD1, otpornik R3 i tranzistor T2. Kada napon napajanja padne ispod 10,5V, opada i napon na ZD1 sto dovodi do zatvaranja tranzistora T2. Potenciometrom VR2 možemo da uključimo napajanje i ako je napon baterije ispod 10,5V. 

 Ako je baterija napunjena samo delimično, biće dostupni samo izlazni naponi od 5 i 9V. Ako je nivo baterije između 10,5 i 13V, napon na izlaznom terminalu A će varirati između 10,5 i 12V. Integrisana kola IC1 i IC2 obezbeđuju stabilisane napone od 9 i 5V na izlaznim terminalima.
 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.