savez energeticara energetika 2015 seminar savetovanje automatika.rs
savez energeticara energetika 2015 seminar savetovanje automatika.rsVisoki renome koji tridesetogodišnji niz savetovanja ENERGETIKA 1980, …., ENERGETIKA 2014 uživa u domaćoj i međunarodnoj javnosti, a koja već odavno poseduje sve atribute svojevrsnih godišnjih sajmova nauke, struke, privredne i državne inicijative, zajedno sa aktuelnim razvojnim zadacima koji stoje pred energetskim, industrijskim, poljoprivrednim,komunalnim i javnim sektorom Srbije i regiona, predstavlja platformu predstojećeg XXXI međunarodnog savetovanja ENERGETIKA 2015.

 Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2015 obeležiće sledećih pet forumsko-panelskih rasprava:
 • Razvojni izazovi JP Elektroprivrede Srbije i elektroenergetskog sektora u uslovima političkih i ekonomskih ograničenja koje diktira savremeno evro-azijsko okruženje i programskih zadataka koje pred EPS postavljaju Vlada Republike Srbije i EU, a vezanih za korporativizaciju, akcionarstvo, deregularizaciju tržišta električne energije, kao i za podizanje ekonomske i energetske efikasnosti elektroenergetskog sistema;
 • Razvojni izazovi Naftne industrije Sbije i JP Srbijagasa u uslovima političkih i ekonomskih ograničenja koje diktira savremeno evro-azijsko okruženje i programskih zadataka koje pred ova preduzeća postavljaju Vlada Republike Srbije i EU;
 • Razvojni izazovi domaće elektromašinogradnje u uslovima razvoja energetskog sektora koji nameće političko i ekonomsko domaće i evro-azijsko okruženje
 • Razvojni izazovi domaćeg komunalnog energetskog sektora u aktuelnim uslovima koje nameću potrošači, lokalne samouprave i Vlada Republike Srbije;
 • Razvojni izazovi domaćeg školstva u obezbeđenju kompetentnih i kvalitetnih stručnjaka za domaći energetski sektor;
 • Razvojni izazovi “climate friendly” tehnologija za proizvodnju energije i potencijani uticaj na životnu sredinu
 • Informacione i telekomunikacione tehnologije u naftnoj, gasnoj i elektro privredi i primene u kontekstu inteligentnih mreža

 Za sve navedene forumsko-panelske rasprave biće obezbeđeni kompetentni uvodničari i panelisti, a u rasprvi će uzeti učešće i specijalisti gosti – eksperti iz zemlje i inostranstva, predstavnici državnih tela, energetskih i industrijskih kompanija, poljoprivrede i naučno-istraživačkog sektora.U naučnom i stručnom delu Savetovanja, i ove godine, dominiraće sledeće teme:

 • Strateško planiranje razvoja energetike i energetska politika;
 • Finansijski inženjering i posebnosti pravne legislative u energetici;
 • Savremeni elektroprenosni i elektrodistributivni sistemi i SMART mreže;
 • Savremene tehnologije u korišćenju uglja, nafte i gasa i proizvodnji toplotne i električne energije, kao i zaštite ugljenokopa i opreme od poplava i drugih prirodnih katastrofa;
 • Analiza energetskih sistema (savremene analitičke metode i alati za modeliranje energetskih sistema, energetske ankete, sistemske analize, rezultati);
 • Povezanost politike zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i optimalnog energetskog razvoja;
 • Ekološki, ekonomski i socijalni efekti korišćenja obnovljivih izvora energije;
 • Održivi razvoj energetike sa aspekta smanjenja uticaja klimatskih promena;
 • Prenos toplote i mase modeliranja procesa u energetici (CFD i drugi sofverski alati u službi povećanja efikasnosti energetske opreme i postrojenja);
 • Savremena naučna istraživanja, tehničko-tehnološka rešenja i inovacije u energetskom sektoru;
 • Studentski akademski projekti; i
 • Promotivno-marketinške prezentacije i izložbe o energo-dostignućima u energoprivredi, industriji, poljoprivredi, komunalnim sistemima, saobraćaju, zgradarstvu, obnovljivim i novim izvorima energije.

                                                                                                                                               

 Na savetovanju ENERGETIKA 2015 biće uručene zlatne plakete Saveza energetičara za doprinose ostvarene u 2014. godini u implementaciji državnog programa Republike Srbije u oblasti obnovljivih izvora energije i za doprinose u oblasti energetske efikasnosti (detaljno obrazložene pisane predloge za dodelu ovih priznanja mogu do 25. februara 2015. godine, podnositi članovi Saveza energetičara – tri člana za svaki predlog).
 
 Verujemo da će i ovo tridesetprvo međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2015 svojim naučnim rezultatima i uticajem na dalji razvoj nauke i energetskog sektora ostvariti značajan i pozitivan uticaj. Ono će pružiti šansu da dvadeset najboljih radova, koje bude odabrao recezentski žiri Programsko-organizacionog odbora Savetovanja, i koji budu napisani i na engleskom jeziku (nakon što prođu dodatne recenzije), bude objavljano, ne samo u našem vodećem naučnom časopisu ENERGIJA, već i u poznatim međunarodnim časopisima sa SCI liste.

 Program konferencije ENERGETIKA 2015 možete preuzeti ovde.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.