national instruments logo online seminari automatika rs
national instruments logo online seminari automatika rsSerija online seminara održaće se u periodu od 2. do 4.jula 2013.godine. Ukoliko se prijavite za online seminare ”RF merenja”, imaćete priliku da naučite osnove razvoja i optimizacije u RF merenjima. ”RF merenja” seminari omogućuju da: unapredite Vaša RF merenja i saznajte više o iskustvima naših korisnika, dobijte savete o merenjima i odgovore na Vaša pitanja i povećate svoju produktivnost uz najnovije alate RF industrije.

rs rf webcast national instruments seminari automatika.rs
 

Maksimizujte protok RF testiranja uz Real-Time procesiranje signala bazirano na FPGA tehnologiji

02.07.2013.  |   9:00-10:00    |  online seminar će biti na engleskom jeziku

fpga national instruments automatika.rsSaznajte kako se PXI express tehnologija koristi sa RF instrumentacijom za slanje podataka velikim protokom na host PC ili na FPGA čip radi procesiranja. Ova sesija će prikazati i načine smanjenja učešća softvera u procesiranju, slanjem podataka ka i od jednog ili više FPGA modula koji se nalaze u PXI kućištu, za real-time procesiranje i analizu spektra.

 

Unapredite RF testiranja sa Transiverom vektorskih signala (VST)

02.07.2013.   |   14:00-15:00  |  online seminar će biti na engleskom jeziku

small coreblock PXIe-5645r 3 national instruments automatika.rsNI primopredajnik vektorskih signala (VSTs) kombinuje analizator vektorskih signala i generator vektorskih signala sa programabilnim FPGA čipom za real-time upravljanje I procesiranje signala. Baziran na NI LabVIEW RIO arhitekturi, ovaj uređaj obezbeđuje fleksibilnost u programiranju i najmoderniji RF hardver kako bi se zadovoljili izazovi koje donose najzahtevnije RF aplikacije. U sesiji će se diskutovati o vrstama aplikacija koje zahtevaju VST kao i aplikacijama koje su bazirane na PXI RF platformi, koja ne sadrži FPGA čip.

Napredna MIMO testiranja za RF komunikacione protokole

03.07.2013.   |   9:00-10:00   |  online seminar će biti na engleskom jeziku

mimo product national instruments automatika.rsOva sesija pokriva prednosti dobijene korišćenjem više antena u komunikacionim kanalima, koristeći 802.11n  za primenu u realnom okruženju. Na seminaru su predstavljeni OFDM, feding kanala i prostorno multipleksiranje u kontekstu 802.11n WLAN standarda, kao i uopšteni pregled fazno-koherentnih mernih sistema i njihovog odnosa sa MIMO aplikacijama kao što je 802.11n. Biće izvršena opšta demonstracija 2×2 Tx/Rx sistema sa generatorom i analizatorom fazno-koherentnih signala, uključujući i demonstaciju višekanalnih 802.11n merenja.

Unaprjeđenje automatizirane analize mreže

03.07.2013.   |   14:00-15:00   |  online seminar će biti na engleskom jeziku

small coreblock PXIe-5645r 3 national instruments automatika.rsIzvršiti precizno merenje S-parametra je izazov, čak i sa modernom opremom za testiranje i modernim metodama. Vektorski analizator mreže (VNA) je, zahvaljujući svojoj vrhunskoj tačnosti i fleksibilnosti, postao pravi izbor za mnoga RF merenja. Ova sesija će pokriti važna pitanja koja se tiču kalibracije, brzine merenja i programiranja kada koja se javljaju ukoliko dodajete analizu mreže u svoj sistem automatizovanog testiranja. Na seminaru će takođe biti predstavljeno i nekoliko naprednih tema, uključujući merenje pulsnih S-parametara, analiza u vremenskom domenu i efikasne de-embedding tehnike.  

Testiranje GPS prijemnika: Pristupi obimnog hibridnog testiranja

04.07.2013.  |   9:00-10:00  | online seminar će biti na engleskom jeziku

gps sim toolkit national instruments automatika.rsOvaj online seminar će predstaviti uobičajena testiranja GPS prijemnika: osetljivost, TTFF, preciznost pozicioniranja i praćenja. Seminar demonstrira inovativni način dovođenja GPS signala u laboratoriju za temeljna GPS testiranja koristeći hibrid za generisanja simuliranih signala kao i snimanje i reprodukciju signala iz realnog sveta. Uz osvrt na osnove merenja, proćićemo kroz hardverske i softverske demonstracije za testiranja GPS prijemnika koristeći i simulirane i realne signale u laboratoriji.

Više informacija možete pronaći ovde.


National Instruments,
Instrumentacija, avtomatizacija in upravljanje procesov d.o.o.

labview ethernet_compactdaq_national_instruments_vesti_automatika.rs.jpgKosovelova ulica 15

3000 Celje, Slovenija 
 
 
Tel: + 386 3 425 4200
Fax: +386 3 425 4212
E-mail: ni.serbia@ni.com

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.