zujalica_parkiranje_automobili_elektronika_projekti_projects_automatika.rs.jpg
zujalica_parkiranje_automobili_elektronika_projekti_projects_automatika.rs.jpgUloga uređaja je da zujanjem skrene pažnju pešacima da vozilo izlazi iz garaže, pasaža ili parking mesta. Zbog svoje jednostavne konstrukcije i malih gabarita može da se postavi na skoro bilo koje mesto na vozilu, a pritom da uređaj ne bude vidljiv. Glavni deo uređaja je brojač NE555 i zujalica.
 
 
 

 
Princip rada
Napajanje uređaja se “skida“ sa rikverc sijalice koja svetli kada se menjač vozila ubaci u rikverc položaj. Kada uređaj dobije napajanje, zujalica počinje da se uključuje i isključuje nekom podesivom frekvencijom koju mi odaberemo.
 
NE555
Na slici 1. prikazan je simbol brojača NE555, dok je na slici 2. prikazan raspored nozica već pomenutog brojača ( NE555 ).
zujalica_parkiranje_automobili_elektronika_projekti_projects_automatikars_3.jpg zujalica_parkiranje_automobili_elektronika_projekti_projects_automatikars_2.jpg
                                      
                                       Slika 1. Električni simbol                                                   Slika 2. 8-pinski raspored nožica            
 
Funkcija pinova:
PIN2 Trigger. Kada je napon na ovo pinu manji od 1/3 V+ onda je izlaz na visokom nivou. On prati pražnjenje vremenskog kondenzatora u astabilnom modu. Ima visoku ulaznu otpornost, veću od 2MΩ.
PIN3 Output. Napon na izlazu je otprilike za 1.7V manji od V+. Struja na izlazu može biti i do 200mA, što omogućava da se neki potrošači direktno povežu na izlaz, tipa LED diode, piezo zujalice… Da bi se kontrolisali veći potrošači treba da se koristi relej ili transistor za njihovo uključivanje ili isključivanje.
PIN4 Reset. Kada je napon na pinu manji od 0.7V on spušta izlaz na nizak nivo bez obzira šta je na ulazu. Kada se ne koristi poželjno je da bude povezan na V+.
PIN5 Control voltage. Može da se koristi za podešavanje threshold napona koji je podešen na 2/3V+. Poželjno je ako se ne koristi da se poveže preko 10nF kondenzatora na GND.
PIN6 Threshold. Kada je napon na ovom pinu veći od 2/3 V+, onda je izlaz nizak. On prati punjenje vremenskog kondenzatora u astabilnom i monostabilnom modu. Ima visoku ulaznu otpornost veću od 10MΩ.
PIN7 Discharge. Kada je izlaz nizak pin je spojen sa GND a kada je izlaz visok on je odvojen od GND preko tranzistora unutar IC-a. Koristi se uglavnom za pražnjenje kondenzatora koji se postavlja između ovog pina i GND.
PIN8 V+. Na ovaj pin se dovodi napon za napajanje IC-a koji može biti između 4.5V(min) do 16V(max) ali u radu je najbolje držati se granice od 5V do 15V. Osetljivost brojanja na promenu napona je 0,1% po voltu.
 
 
NE555 kao astabilni multivibrator
 
Njegova uloga je da na izlazu daje pravougaoni signal koji se kreće od 0V do V+. Astabilni se zove zato što nema mirno stanje, izlaz se stalno menja između niskog i visokog nivoa. Na slici 3. je prikazo povezivanje pinova brojača u skladu sa svojim funkcijama koje su u prethodnom delu teksta objašnjene, na slici 4. možemo videti kako se ponaša izlaz.
 

zujalica_parkiranje_automobili_elektronika_projekti_projects_automatikars_4.jpg
                    
 
 
 
                         zujalica_parkiranje_automobili_elektronika_projekti_projects_automatikars_5.jpg
                                                               Slika 4. Izlaz
                         

 

 

          Slika 3. Električna šema

 

 • Izračunavanje periode (frekvencije) izlaznog signala:
  T = 0.7 • (R1 + 2 R2) • C1


  ƒ =1.4  ⁄  T


  T = perioda (s)
  ƒ= frekvencija (Hz)
  R1 = otpornik (Ω)
  R2 = otpornik (Ω)
  C1 = kondenzator (F)

  Perioda je podeljena u dva dela T = Tm + Ts:

      Visok nivo: Tm = 0.7 • (R1 + R2)
  Nizak nivo: Ts = 0.7 • R2 • C1
   
  • Odabir otpornika R1, R2 i C:

  R1 i R2 bi trebali da budu u granicama od 1kΩ i 1MΩ. Bolje je da se prvo odabere C1 zbog toga što su kondenzatori dostupni u manjem broju vrednosti. R1 treba da bude otprilike 1/10 R2 da bi Tm i Ts bili približno isti.

  R2 = 0.7 ĥC1
  •   Način rada:
  zujalica_parkiranje_automobili_elektronika_projekti_projects_automatikars_6.jpg
  Slika 5. Način rada prikazan na dijagramu
   
  Na slici 5. je opisan način rada. Kada je izlaz visok kondenzator C1 se puni strujom preko R1 i R2. PIN2 i PIN6 prate napon na kondenzatoru i kad dostigne 2/3V+ (napon na kome threshold odreaguje) izlaz postaje nizak i PIN7 je povezan na GND.
  Kondenzator se sada prazni. Kada napon padne do 1/3 V+ (napon na kome trigger odreaguje) izlaz postaje visok i PIN7 prekine vezu sa GND, dozvoljavajući da se kondenzator ponovo puni. Ciklus traje sve dok se PIN4 Reset ne stavi na GND.

  Na slici 6. je prikazana kompletna šema uređaja.

  zujalica_parkiranje_automobili_elektronika_projekti_projects_automatikars_7_1.jpg
  Slika 6. Šema uređaja
   
  Na konektor “ULAZ“ se dovodi napajanje sa sijalice, a preko trimera R2 se podešava frekvencija uključivanja i isključivanja zujalice.
  Šema i PCB su odrađene u programu Eagle i možete ih preuzeti sa ovog  linka.

  POSTAVI ODGOVOR

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.