Solarna elektrana Bikovo, maksimalnog instalisanog kapaciteta preko 50 megavata biće izgrađena nadomak Subotice. Investitor ovog projekta je preduzeće Untermolo iz Novog Sada, a postrojenje će zauzimati površinu od 80 hektara.

 Skupština grada Subotice oglasila je rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije solarne elektrane Bikovo na svojoj teritoriji. Zainteresovani mogu da pošalju komentare do 19. januara.

 Zemljište obuhvaćeno planom je neizgrađeno i nalazi se nedaleko od subotičkog aerodroma, u ataru sela Bikovo. Tačnije, između železničkog koridora Novi Sad – Subotica, opštinskog puta i vodotoka Čiker. Parcela zauzima nešto manje od 80 hektara.

 Prema prostornom planu za elektranu Bikovo, predviđena je izgradnja infrastrukturnog kompleksa solarnog postrojenja maksimalne instalisane snage preko 50 megavata i plasiranje proizvedene energije u prenosni sistem. Bilo bi priključeno na mrežu preko postojećeg dalekovoda koji prolazi na jedan kilometar od lokacije, s njene zapadne strane.

 Unutar parcele, fotonaponski paneli će biti grupisani u blokove, s putevima između, i glavnom trafo-stanicom. Pored toga, u okviru kompleksa je predviđena izgradnja zgrade za upravljanje sistemom, navedeno je u planu za Bikovo.

 Autori plana za Bikovo se pozivaju na Strategiju razvoja energetike Republike Srbije do 2025. sa projekcijama do 2030. U njoj stoji da bi ukupna snaga solarnih elektrana u zemlji trebalo da dostigne 300 megavata 2025, a 350 megavata 2030.godine.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.