bezicni senzori automatika.rsUprkos napretku postignutom u praćenju vibracija, kao i analitičkoj opremi, izbor senzora i način njihovog postavljanja predstavljaju presudan faktor u određivanju uspeha bilo kog programa za monitoring. Parker Hannfin bežični vibracioni senzori predstavljaju deo naprednog sistema klimatizacije i monitoringa koji kombinuje daljinski nadzor i analizu Hi-Fi opreme uz niske troškove i jednostavnu instalaciju.

 Bežični vibracioni senzori kopanije Parker Hannfin su karakteristični po tome da se lako povezuju na opremu za praćenje vibracija i temperature, čak i na najnepristupačnijim mestima. Senzori bežično šalju podatke o temperaturi kao i celokupni dinamički spektar vibracija na lokalni server ili cloud, preko prijemnika ili gateway-a. Odatle, podaci se unose u sistem za praćenje vibracija, projektovan za brzo i precizno praćenje i procenu stanja opreme. 

 Ovi bežični vibracioni senzori mogu biti konfigurisani za prenos podataka na osnovu jednog vremenskog intervala po izboru korisnika. Poseban opseg za monitoring se može koristiti za postavljanje alarma koji se aktivira nakon željenog praga, uz odgovarajuće notifikacije. Dizajn proizvoda omogućuje brzo i jednostavno instaliranje sistema, bez žica i alata. Parker bežični vibracioni senzori projektovani su uz prosečno trajanje do 7 godina sa litijumjonskom baterijom od 3,6 V. To eleiminiše potrebu za čestim promenama baterije, dok njihova robusna konstrukcija omogućuje njihovo pouzdano korišćenje u izazovnom okruženju.
bezicni senzori1 automatika.rs

 Bežični vibracioni senzori su korisni u industrijama koje se oslanjaju na opremu na motorni pogon, proizvodnju papira i metala, elektrane, postrojenja za preradu otpada, crpne stanice, objekte za pakovanje hrane i pića, kao i HVAC sistemsku opremu.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.