ABB-logo abb meraci protoka senzori protoka automatizacija automatika.rs
ABB-logo abb meraci protoka senzori protoka automatizacija automatika.rsABB nudi jedan od u svetu najvećih i najinovativnijih proizvodnih programa u oblasti merenja protoka. Nenadmašni u širini i obimu ponude, ABB-ovi merači protoka obezbeđuju visokokvalitetna merenja za gotovo sve aplikacije i industrije.

 Standardna HMI platforma omogućava jednostavno konfigurisanje, integraciju i održavanje ABB-ovih proizvoda za merenje protoka. Inovacije nude veću preciznost, jednostavnije održavanje i maksimalnu pouzdanost. Zbog toga nije čudno to što danas širom sveta imamo instalirane milione ABB-ovih merača protoka.
 Već više od sto godina ABB-ova rešenja daju pouzdane i tačne rezultate u bezbrojnim aplikacijama za merenje protoka.

 Više informacija možete naći na www.abb.com/flow .

abb meraci protoka senzori protoka automatizacija automatika.rs
 
 ABB-ov portfolio u oblasti merenja protoka:

 • Elektromagnetni merači protoka;
 • Maseni – Koriolis merači protoka;
 • Merači protoka pomoću diferencijalnog pritiska;
 • Vortex i Swirl merači protoka;
 • Termički maseni merači protoka (Thermal Mass);
 • Rotametri – merači protoka promenom površine protoka;
 • Računari za merenje protoka.

 ABB-ov portfolio merača protoka sadrži najmodernije proizvode konstruisane u cilju rešavanja problema, povećanja profita i smanjenja troškova. Kontaktirajte ABB za sve svoje potrebe iz oblasti merenja protoka, distribucije podataka i upravljanja. 

Elektromagnetno merenje protoka

Najbolje rešenje za elektroprovodljive fluide
 
 Od primene u tretiranju vode i otpadnih voda, do primene u hemijskoj i farmaceutskoj industriji i proizvodnji papira, kao i u mnogim aplikacijama u industriji hrane i pića, kada je potrebno meriti protok elektroprovodljivih tečnosti, rastvora, pulpe ili mulja, ABB-ovi elektromagnetni merači protoka su na svom terenu. Oni su već decenijama poznati kao jedni od najuspešnijih na tržištu – sveobuhvatan opseg linija proizvoda i modela koji zadovoljava praktično sve potrebe, pokrivajući gotovo sve aplikacije.
 Prednosti korišćenja ABB-ovih elektromagnetnih merača protoka:

 • Korišćenjem inovativne obrade signala i poboljšane tehnologije filtriranja smetnji ABB-ov ProcessMaster poboljšava upravljanje procesom i do 60%.
 • Provereni FSM4000 merač protoka daje najbolje merenje u klasi za tečnosti sa velikim udelom čvrstih komponenata.
 • Povećajte prihode korišćenjem visoko stabilnih, tačnih merenja koje pruža ABB-ov svetski lider, WaterMaster.
 • AquaMaster je jedan od najinovativnijih proizvoda na tržištu sa neverovatnim performansama kod malih protoka i najmodernijim opcijama napajanja (solarno, energija vetra, itd).

 Više informacija možete naći na http://www.abb.com/product/us/9AAC100400.aspx

Maseni – Koriolis merač protoka

Jednostavno i precizno merenje protoka
 ABB-ova serija CoriolisMaster poseduje veliki asortiman Koriolis merača protoka za različite primene, od doziranja kap-po-kap sa najvećom preciznošću, do punjenja rezervoara prekookeanskih brodova. Izaberite jedan od najkompaktnijih merača na tržištu koji zadovoljava i vaše najzahtevnije potrebe merenja fluida sa čvrstim ili gasovitim primesama.
 Prednosti korišćenja ABB-ovih Koriolis merača protoka:

 • Smanjeno održavanje merača protoka i do 90% .
 • Koriolis merači nemaju mehaničkog habanja, a problemi kod montaže su svedeni na najmanju meru.
 • Uštedite i do 25% potrebne snage za pumpe korišćenjem CoriolisMaster konstrukcije sa dve cevi koja ima najmanji pad pritiska.
 • Uštedite na prostoru za ugradnju – CoriolisMaster vam štedi više od 40% u potrebnoj dužini i zapremini merača.

 Više informacija možete naći na http://www.abb.com/product/us/9AAC100399.aspx

Merenje protoka pomoću diferencijalnog pritiska

Pojednostavljenje kompleksnih merenja
 ABB poseduje provereno iskustvo i sposobnosti za projektovanje, inženjering, proizvodnju i primenu najobuhvatnijeg asortimana mernih blendi za diferencijalne merače protoka, uključujući neke od najkompleksnijih rešenja za merenje pomoću diferencijalnog pritiska (DP).
 Prednosti korišćenja ABB-ovih merača protoka sa diferencijalnom pritiskom:

 • Ušteda u vremenu i smanjivanje troškova ugradnje do 30%.
 • Korišćenje merača protoka koji smanjuju gubitke u pritisku i do 90% snižava troškove za kotlove, kompresore i pumpe.
 • Smanjene štetnih uticaja na okolinu usled smanjivanja potencijalnih mesta curenja i do 50% kod rešenja fabrički pripremljenih za ugradnju. 

 Više informacija možete naći na http://www.abb.com/product/us/9AAC100405.aspx

Vortex i Swirl merenje protoka

Precizna merenja koja donose uštede
 
 Postizanje najboljih merenja protoka u svojoj klasi sa najkraćim ravnim deonicama cevovoda ispred i iza merača predstavlja pravi izazov. Svojom inovativnom i robustnom konstrukcijom, ABB-ovi Vortex i Swirl merači protoka vam pružaju visoko precizne performanse i pouzdanost u procesu kod merenja protoka i zapremine tečnosti, gasova i pare.
 Prednosti korišćenja ABB-ovih Vortex i Swirl merača:

 • Korišćenje merača sa kovitlacom (swirl) umesto tradicionalnih merača sa vrtložnim strujanjem (vortex), turbina ili kalibrisanih otvora daje i do 75% uštede u direktnim cevovodima. 
 • Smanjite nepouzdanost u merenju do 50% ili više korišćenjem merača sa kovitlacom (swirl) za merenja gasova ili pare.
 • Interna temperaturna kompenzacija smanjuje investicione troškove i rad na ugradnji.

 Više informacija možete naći na http://www.abb.com/product/us/9AAC100411.aspx?country=00

Merenje protoka sa termičkim masenim meračima (Thermal Mass)

Konzistentno maseno merenje gasova
 
 ABB-ova serija termičkih masenih merača protoka, Sensyflow, predstavlja najbolji izbor za industrijske primene i opremu za ispitivanje naftnih bušotina, kada je stalno potrebna kombinacija direktnog merenja protekle mase sa visokom tačnošću, kratkim vremenom odziva, pouzdanošću i jednostavnom ugradnjom. Rešenja za direktno merenje protoka mase gasa sa visokom preciznošću su se pokazala uspešnim u mnogim okruženjima i ona su veoma bitna u ključnim fazama procesa tretmana otpadnih voda i u sve češćim merenjima biogasa.
 Prednosti korišćenja ABB-ovih merača protoka sa termičkim masenim meračima:

 • Sensyflow će vam uštedeti više od 30% vremena potrebnog za podešavanje i 10% potrošnje gasa.
 • Jedan jedini merač obezbeđuje do četiri karakteristične krive protoka gasa.
 • Specijalni uređaji za kontrolu kotlova, merenja biogasa, obračun komprimovanog vazduha, primene u farmaceutskoj industriji, pneumatici i industriji hrane i napitaka.
 • Uređaji visokih performansi za motore sa unutrašnjim sagorevanjem, automobile i robote za bojenje.
 Više informacija možete naći na http://www.abb.com/product/us/9AAC100407.aspx

Rotametri – merači protoka promenom površine protoka

Jeftina merenja za gasove, tečnosti i paru
 
 Rotametri su jeftino rešenje za skoro sve aplikacije koje podrazumevaju merenje tečnosti, gasova i pare u industrijskim procesima.
 Prednosti korišćenja merača protoka za različite primene:

 • Merenje i doziranje tečnosti i gasova.
 • Temperature fluida do 400 °C .
 • Pritisak do 400 bar.
 • ATEX, IECEx, FM i CSA sertifikati.

 Više informacija možete naći na http://www.abb.com/product/us/9AAC100410.aspx

Obračunska merenja

Proračun i memorisanje podataka o utrošku pare za obračunska merenja
 
 U SensyCal FCU, ABB kombinuje najmodernije metode komunikacije sa mnogo godina iskustva na polju kalibrisanih merenja u svrhu obračunskih merenja.
 Prednosti za korisnike:

 • Procesne varijable u skladu sa međunarodnim tabelama za paru.
 • Fleksibilne mogućnosti komunikacije.
 • Integrisana funkcija memorisanja podataka i snimanja ključnih parametara.
 • Jednostavan prenos izmerenih veličina do upravljačkih sistema.

 Više informacija možete naći na http://www.abb.com/product/ge/9AAC100401.aspx?country=00

 
Rešenja za merenje protoka u teškim uslovima rada
 
 ABB nudi rešenja za merenje protoka za različite otežane uslove rada, kao što su abrazivni fluidi, visoki pritisci ili temperature i udaljene lokacije. Dozvolite da ABB reši vaše teške uslove za merenje protoka.
 
Rešenja za merenje protoka koja omogućavaju povećanje profita
 
 Od aplikacija za obračun utroška kod kojih povećanje tačnosti maksimizuje prihode, do novih aplikacija za “pametna” merenja protoka, ABB ima odgovarajuću tehnologiju koja maksimizuje vaš profit. Kontaktirajte eksperte za merenje protoka kako biste iz svog postrojenja dobili veći prihod.
 
Rešenja za merenje protoka koja smanjuju troškove
 
 ABB-ova tehnologija za merenje protoka obuhvata i sisteme koji pomažu u detekciji curenja u sistemima za pitku vodu, pa sve do daljinskih računara za merenje protoka koji imaju mogućnost samodijagnostike. ABB-ova tehnologija za merenje protoka je korišćenjem pametnog inženjeringa i poznavanjem aplikacija projektovana tako da minimalizuje operativne troškove i štedi novac.

  ABB d.o.o.
Kumodraška 235abb potpis abb srbija automatizacija robotika automatika.rs
11010 Beograd  
 
Tel: 011 3094 300
Fax: 011 3094 343
 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.