naslovna_nanotehnologije_nanoprocesor_vesti_automatika.rs.jpg
naslovna_nanotehnologije_nanoprocesor_vesti_automatika.rs.jpgNaučnici Harvard univerziteta i inženjeri korporacije MITRE zajedno su razvili i demonstrirali prvi programabilni nanoprocesor u svetu. Revolucionarni prototip kompjuterskog sistema opisan u radu koji se pojavljuje u časopisu Nature, predstavlja značajan korak napred u kompleksnosti računarskih kola koja mogu da se integrišu komponentama nanometarskih razmera. Ovo takođe predstavlja napredak,  jer ultra-tanka nanokola mogu biti programirana elektronski kako bi se izvršavala brojne aritmetičke i logičke funkcije.

 
slika_nanotehnologije_nanoprocesor_vesti_automatika.rs.jpg  Rad je omogućen zahvaljujući napredku u dizajniranju i sintezi nanowire celina. Ove nanowire komponente sada pokazuju reproduktivnost potrebnu da se izgrade funkcionalna elektronska kola na način koji je nemoguće izvesti tradicionalnim pristupom. Štaviše, ova arhitektura je potpuno skalabilna, omogućavajući postavljanje mnogo većih i funkcionalnijih nanoprocesora. 

 

  Dodatna karakteristika ovih kola je da rade sa mnogo manje energije, jer nanovodovi sadrže tranzistore koji imaju "trajna" stanja. To znači da za razliku od konvencionalnih tranzistora u mikroračunarskim kolima, kada se nanowire tranzistori programiraju ne zahtevaju dodatne troškove električne energije za održanje memorije.
 
  "Zbog svojih veoma malih veličina i malih potreba za energijom, ova nanoprocesorska kola omogućavaju stvaranje mnogo manjih i lakših senzora i potrošačke elektronike", izjavio je ko-autor rada Shamik Das, vođa inženjera MITRE Nanosystems grupacije. 
 
  "Ovaj novi nanoprocesor predstavlja prekretnicu ka ostvarivanju vizije o nanokompjuteru koju je prvi put predstavio fizičar Ričard Fejnman pre više od 50 godina", rekao je James Ellenbogen, šef naučnika MITRE.
 
  Ko-autori ovog rada su četiri člana laboratorije "Lieber" na Harvardu: Hao Yan, SungWoo Nam, Yongjie Hu i Hwan Sung Choe. Istraživački tim MITRE čine Shamik Das, James Ellenbogen i šef laboratorije Jim Klemic. Komrporacija MITRE je neprofitabilna organizacija koja se bavi inženjeringom, razvojem i istraživanjima. 
 
  Projekat je finansiran od strane Ministarstva odbrane i Nacionalne bezbednosti SAD, Nacionalne Nanotechnology inicijative i MITRE Innovation programa. 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.