Međunarodna istraživanja pokazuju da neadekvatna zaštita zaposlenih izaziva oko 70% oštećenja elektronskih komponenti!

 Antistatičkom opremom za zaštitu se može smatrati je bilo koji predmet (odeća, uređaj) koji smanjuje ili kompezuje eletrostatičko punjenje ili pražnjeje koje može ostaviti posledice na elektronske uređaje, hard diskove računara, pa i da zapali neke tečnosti i gasove.

Antistatička narukvica

 Antistatička narukvica, ESD ili zemlja narukvica,  se koristi prilikom rada sa osetljivim elektronskim komponentama. Najčešću primenu ima u elektronskoj industiji, ali i u servisima računara i mobilnih telefona, kako bi se sprečilo oštećenja osetljivih el. komponenata. Koristi se i u vojnoj industriji gde se proizvode granate, municija i eksploziv kako se ne bi stvorile stvorile električne varnice koje mogu prouzrokovati njihovo aktiviranje i dovesti do velikih nesreća i ljudskih gubitaka.

 Elektrostatička narukvica treba da spreči nagomilavanje statičkog elektriciteta na čovekom telu, jer u svakom trenutku može doći do elektrostatičkog (ESD) pražnjeja koje može ostaviti velike posledice po uređaje.

 Sastoji se od elastične trake koja je povezana sa materijalom koji je dobar provodnik, karbonom, koji mora biti u direktnom dodiru sa kožom korisnika. Narukvica je povezana preko otpornika od 1MΩ na zemlju, koji omogućuje pražnjenje. Narakvica se povezuje sa zemljom koja može biti neka kostrukcija, radni sto ili bilo koja druga radna platforma koja je takođe uzemljena. Narukvica se najčešće nosi na nedominantnoj ruci (dešnjak je stavlja na levu ruku).

 Narukvica sa otpornikom od 1MΩ je standardna, dok se pri radu sa visokim naponima mora dodati dodatna otpornost, oko 0.75MΩ na svaka 250V. Postoje i narukvice sa 4MΩ koje pokrivaju veliki opseg koričćenja. Za povezivanje sa zemljom tj. konektorom gde je dovedena zemlja najčešće se koriste štipaljke pita krokodil.

 Postoje i bežične narukvice, koje se stavljaju oko zgloba ruke, zloga noge i pete. Koriste je radnici u industrijama gde je potrebna njihova mobilnost i ne mogu biti vezani za jedno mesto. Mada najnovija istraživanja pokazuju da ove narukvice gotovo da ne rade, da ne prižaju dovoljnu zaštitu pa ih i smatraju lažnim. Profesionalni ESD standardi zahtevaju ožičene narukvice.

 Ostala oprema za ESD zaštitu

  Pored narukvica postoji još dosta predmeta koja mogu da se koriste za zaštitu osetljivih komponenti. Kod distibutera radne i zaštitne opreme možete pronaći antistatičku odeću koja je i najbolji vid zaštite. Od antistatičke odeće može se pronaći donji veš, majice, pantalone, mantili i jakne. Sva odeća ima mrežu od karbonskih vlakana od 0.5cm, otpornost se kreće u opsegu od 1MΩ do 10MΩ, a vreme polupražnjenja je 0.5s, elektrostatički potencijal je 0.3µC/m². Efikasnost ove opreme je od 60-80%.

ESD zaštitene rukavice i obuća

 Od zaštitne odeće se još mogu naći rukavice i obuća. Struktura rukavica, takođe, je karbonska, otpor je do 10GΩ,  a mogu biti provodljive i odvodljive. Što se tiče obuće one imaju otpornost za uzemljenje od 1-35MΩ, što ih svrstava u jedan od najefikasnijih metoda provođenja statičkog elektriciteta generisanog od strane čoveka u zemlju. Elektro otpornost mora biti izmerena između ruku operatera i metalne ploče na kojoj drži obe noge, potrebno je da se nova obuća nosi najmanje 30 minuta pre prvog testiranja.

 Još jedan preporučljiv vid zaštite je korišćenje antistatik podloge za stolove i radne površine. Može se pronaći u kompletu sa narukvicom i rukavicama ili odvojeno. Otpornost se kreće od 1-10MΩ.

ESD zaštita za radne površine

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.