Optički kabl se koristi u telekomunikacijama za prenos signala. Prenosni medijum je optičko vlakno, a informacija se prenosi putem svetlosti. Osnove o fiber-optičkim kablovima možete pročitati OVDE.

Podela optičkih kablova po konstrukciji

Ovde ćemo predstaviti četiri vrste optičkih kablova:

Nemetalni optički kablovi za polaganje u cevima – TO SM 03 ili TO SM 04

 Optički kablovi tipa TO SM 03… i TO SM 04… izrađeni su bez metalnih elemenata, predviđeni su za polaganje u cevi postupkom uduvavanja. Za noseće elemente kabla koristi se aramidno vlakno i rasteretni element od staklo-plastike. Kablovi su izrađeni sa sekundarnom zaštitom u vidu cevčice sa punjenjem međuprostora vodonepropusnom masom. Kablovi mogu biti sa omotačem od polietilena (03) ili PVC-a (04).

Osnovne tehničke karakteristike nemetalnih opt. kablova:

Vrednost optičkog slabljenja max. dB/Km , kategorija: A B
za 1300nm 0,40 0,50
za 1550nm 0,25 0,30
Temperaturni opseg primene kablova:
u toku eksploatacije – 300 C do + 700 C
za vreme polaganja – 50 C do + 50 0 C
Minimalni poluprečnik savijanja kabla iznosi: 20 x prečnik kabla
Najveća dozvoljena vučna sila iznosi: 1550 N

 

Armirani optički kablovi za polaganje direktno u zemlju TO SM 19 P…

 Optički kablovi tipa TO SM 19 P… izrađeni su sa armaturom od čeličnih traka, predviđeni su za direktno polaganje u zemlju. Za noseće elemente kabla koristi se aramidno vlakno i rasteretni element od čelične pocinkovane žice (ili staklo-plastike). Kablovi su izrađeni sa sekundarnom zaštitom u vidu cevčice sa punjenjem međuprostora vodonepropusnom masom.

Osnovne tehničke karakteristike armiranih opt. kablova:

Vrednost optičkog slabljenja max. dB/Km , kategorija: A B
za 1300nm 0,40 0,50
za 1550nm 0,25 0,30
Temperaturni opseg primene kablova:
u toku eksploatacije – 300 C do + 700 C
za vreme polaganja – 50 C do + 50 0 C
Minimalni poluprečnik savijanja kabla iznosi : 20 x prečnik kabla.
Najveća dozvoljena vučna sila iznosi : 2200 N.

 

Uvlačni optički kablovi za polaganje u cevima TO SM 09 P…

 Optički kablovi tipa TO SM 09 P… izrađeni su sa slojevitim omotačem od Al – kopolimer trake debljine 0,20mm koja je zalepljena za polietilenski plašt, predviđeni su za uvlačenje u cevi gradske kablovske kanalizacije. Za noseće elemente kabla koristi se aramidno vlakno i rasteretni element od čelične pocinkovane žice (ili staklo-plastike). Kablovi su izrađeni sa sekundarnom zaštitom u vidu cevčice sa punjenjem međuprostora vodonepropusnom masom.

 Osnovne tehničke karakteristike armiranih opt. kablova :

Vrednost optičkog slabljenja max. dB/Km , kategorija: A B
za 1300nm 0,40 0,50
za 1550nm 0,25 0,30
Temperaturni opseg primene kablova:
u toku eksploatacije – 300 C do + 700 C
za vreme polaganja – 50 C do + 50 0 C
Minimalni poluprečnik savijanja kabla iznosi : 20 x prečnik kabla
Najveća dozvoljena vučna sila iznosi : 1600 N

 

Samonosivi optički kablovi TO SM 31 P…

 Optički kablovi tipa TO SM 31 P… izradjeni su sa slojevitimom otačem od Al – kopolimer trake debljine 0,20mm koja je zalepljena za polietilenski plašt, predvidjeni su za postavljanje po nadzemnim stubovima za raspone nom. 50m. Centralni rasteretni element kabla izradjen je od stakloplastike (ili od čelične pocinkovane žice). Kablovi su izradjeni sa sekundarnom zaštitom u vidu cevčice sa punjenjem medjuprostora vodonepropusnom masom . Noseće uže kabla (5) je od čelične pocinkovane žice nom. prečnika 3.0mm.

Osnovne tehničke karakteristike samonosivih opt. kablova:

Vrednost optičkog slabljenja max. dB/Km , kategorija: B
za 1300nm 0,50
za 1550nm 0,30
Temperaturni opseg primene kablova:
u toku eksploatacije – 300 C do + 700 C
za vreme polaganja – 50 C do + 50 0 C
Minimalni poluprečnik savijanja kabla iznosi : 20 x prečnik kabla
Najveća dozvoljena vučna sila iznosi : 3600 N
Masa samonosivog optičkog kabla za konstrukcije
do 12 optičkih vlakana iznosi:
app. 198 Kg/km
Spoljašnje dimenzije kablova (do 12 opt. vlakana ) : 12,70×20,10mm

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.