logo_balluff_bvs_e_naslovna_senzori_1d_2d_kodovi_mehatronika_vesti_automatika.rs.jpg
logo_balluff_bvs_e_naslovna_senzori_1d_2d_kodovi_mehatronika_vesti_automatika.rs.jpgBVS-E senzor indentifikacione vizije iz Balluff-a je dizajniran da očitava sve oznake proizvoda bez obzira da li su etiketirani sa 1D kodom (barkod) ili 2D kodom (Data Matrix kod). Tekst i sekvence brojeva mogu da se verifikuju preko OVC-a (Optimal Verification Character). Korisnici kojima je potrebno da vide tj. prikažu očitani kod je omogućeno povezivanjem izlaznog aparata preko RS232 ili Ethernet interfejsa.
 
 

 balluff_bvs_e_senzori_1d_2d_kodovi_mehatronika_vesti_automatika.rs.jpeg
  Balluff senzori vizije, serije BVS-E uključuju opciju rotacije od 360o koja ne ometa očitavanje željenog koda. Sama konfiguracija senzora omogućuje lako instaliranje i podešavanje. Ovoj seriji senzora dodat je logički izlaz koji pruža mogućnost da se poveže bilo koji aparat ili kombinacija više njih za prikazivanje očitavanja senzora. Ovo omogućuje da se pregled i očitavanje rezultata dobije u bilo kojoj situaciji, samim tim i povećava kontrolu.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.