fujitsu logo automatika rsFujitsu Laboratorija je razvila novu generaciju koriničkog interfejsa koji je u stanju tačno da detektuje korisnikov prst i to što korisnik dodiruje, kreirajući interaktivni touchscreen sistem i koristeći objekte u realnom svetu. Koristeći ovu tehnologiju, informacije mogu da se uvezu iz dokumenata kao što su podaci, selektujući neophodne delove pomoću prsta.

 “Mi smatramo da papirom i mnogim drugim objektima može da se manipuliše jednostavim dodirom po njima, baš kao što se to radi sa touchscreen-om. Ovaj sistem ne koristi nikakav specijalni hardver; on se sastoji od običnih uređaja kao što je web-kamera i komercijalni projektor. Njegove sposobnosti su postignute pomoću tehnologije za obradu slike.”
Ova tehnologija meri oblik objekta u realnom svetu i automatski podešava koordinantni sistem za kameru, projektor i realni svet. Na ovaj način, sistem može da koordiniše displej koristeći dodir i to ne samo za ravne površine kao što su tabele i papiri, već i zakrivljene površine objekata kao što su knjige.

“Do sada, gestikuliranje je bilo korišćeno za rad PC računara i drugih uređaja. Ali, pomoću ovog interfejsa, mi ne radimo sa PC računarom, već dodirujemo stvarni obajekat direktno i sve to kombinujemo sa ICT opremom.”

touchsrceen fujitsu automatika.rs “Sistem je projektovan da ne reaguje kada se načini uobičajeni pokret na tabeli. On može da radi kada se nešto obeleži samo jednim prstom. To sve znači da sistem služi kao interfejs koji kombinuje analogni rad i digitalne uređaje.”

Da bi se detektovao dodir tačno, sistem treba da detektuje položaj prsta tačno. Zapravo, sa kamerom male rezolucije koja se koristi ovde (320 x 180), položaj prsta se pomera za jedan piksel ako se realni položaj promenio za 1 cm. Drugim rečima, sistem zahteva tehnologiju za prepoznavanje dodira sa velikom preciznošću.

“Korišćenjem web-kamere niske rezolucije dobija se maglovita slika, ali sistem računa 3D poziciju sa velikom preciznošću, koristeći pri tome sistem za obradu slike.”

Ovaj sistem takođe uključuje tehnologiju za upravljanje bojom i osvetljenošću. Na ovaj način, moguće je identifikovati dodir konzistentno, sa malim uticajem okruženja ili individulanih razlika.

“Na primer, mi mislimo da bi ovaj sistem mogao da bude korišćen da prikaže detaljne informacije na brojaču putujućeg trgovca ili kada je potrebno popuniti formulare u opštini.”
“Mi planiramo da razvijemo komercijalnu verziju ovog sistema do 2014. godine. On se još uvek nalazi na nivou demnostriranja i nisu načinjena konačna podešavanja. Dalje, mi bismo voleli da ljudi počnu da ga koriste za realne zadatke, vide kako problemi narastaju i ocene njegovu korisnost.”

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.