U predhodnom tekstu mogli ste pročitati nešto više o naredbama za poređenje, taj tekst možete pronaći OVDE. Sada nastavljemo sa važmim delom kada je upitanju leder programiranje a to su matematičke naredbe.

Matematičke naredbe

 Kako im i samo ime kaže, matematičke naredbe služe za realizaciju različitih operacija nad operandima. Ove naredbe su naredbe akcije i u najvećem broju slučajeva imaju dva operanda. Izvršavanjem naredbe obavlja se zahtevana matematička operacija nad operandima i dobija rezultat čija se vrednost pamti. Operandi mogu biti programske promenljive ili konstante, s tim što oba operanda ne mogu biti konstante.

 U odnosu na broj operanada i tip operacije koja se izvršava, matematičke naredbe se mogu podeliti u nekoliko grupa.

Aritmetičke i logičke binarne operacije

Opšti oblik naredbe za aritmetičke i logičke binarne operacije dat je na slibi br.1, dok je u tabeli T.1 dat prikaz svih naredbi iz ove grupe.

Slika br.1 Opšti oblik naredbe za aritmetičke i logičke binarne operacije.

Tabela T.1 Pregled naredbi za aritmetičke i logičke binarne operacije.

Unarne operacije

 U grupu unarnih operacija svrstane su i aritmetičke i logičke unarne operacije. Sve ove naredbe imaju isti opšti oblik (Slika br.2). Pregledsvih naredbi dat je u tabeli T.2.

Slika br.2 Opšti oblik naredbe za unarne operacije.

T.2 Pregled naredbi za unarne operacije.

Složene matematičke naredbe

 • CPT – Compute (izračunavanje aritmetičkog izraza)

 Pri formiranju izraza koriste se promenljive, konstante i sledeći operatori: – ili NEG (unarni minus), +, –,* , | ili DIV, ** ili XPY, SQR, ABS, SIN, COS, TAN, ASN, ACS, ATN, LN, LOG, NOT, AND, OR, XOR, TOD, FRD, DEG, RAD.

 • SCP – Scale with parameters (parametarsko skaliranje podatka)

 Ovom naredbom se ostvaruje linearno preslikavanje ulazne promenljive, prema relaciji

 Potrebno je da se istakne da se u ovoj naredbi pojmovi “najmanja i najveća vrednost ulaza i rezultata” zapravo koriste samo za određivanje dve tačke kroz koje se provlači prava linija koja određuje preslikavanje. To znači da vrednost ulazne promenljive ne mora biti unutar intervala određenog sa (input_min., input_max.), niti da vrednost input_min. mora biti manja od input_max.

 • SCL – Scale data (skaliranje podatka)

 Ova naredba je slična naredbi SCP, jer se i pomoću nje ostvaruje linearno skaliranje promenljive. Razlika je samo u načinu definisanja parametara skaliranja. Skaliranje ulaza se izvodi prema sledećoj relaciji:

Naredbe za manipulaciju sa numeričkim podacima

 Naredbe za manipulaciju sa podacima su skup naredbi kojima se definišu vrednosti promenljivih ili vrše određene izmene u formi prezentacije podataka. U tom smislu one se ne razlikuju bitno od matematičkih naredbi. Naime, nema nikakve sumnje da se matematičkim naredbama takođe vrši određena manipulacija sa podacima. Izdvajanjem ovih naredbi u posebnu grupu se zapravo želi naglasiti specifičnost oblika same naredbe i obrade podataka koja se njima vrši.

Naredbe za postavljanje vrednosti

 • CLR – Clear (postavi na nulu)

 • MOV – Move (postavljanje vrednosti promenljive)

 • MVM – Masked move (postavljanje vrednosti pojedinih bitova)

 Maskiranim bitovima, koji se ne prenose u dest u maski odgovaraju vrednopsti 0, dok nemaskiranim bitovima odgovaraju vrednosti 1.

Leder programiranje:

 • Uvod u Leder programiranje možete pronaći OVDE.
 • Leder programiranje – Bit naredbe možete pronaći OVDE.
 • Leder programiranje – Kontakti možete pronaći OVDE.
 • Leder programiranje – START/STOP kolo možete pronaći OVDE.
 • Leder programiranje – Realizaciju časovnik možete prinaći OVDE.
 • Leder programiranje – Realizaciju brojača možete pronaći OVDE.
 • Leder programiranje – Sekvencijalno upravljanje možete pronaći OVDE.
 • Leder programiranje – SQL, SQC i SQO naredbe možete pronaći OVDE.
 • Leder programiranje – Kako i gde se koriste SQL, SQC i SQO naredbe možete pronaći OVDE.
 • Leder programiranje – Naredbe za poređenje možete pronaći OVDE.

Napomena: Tekst je preuzet iz materijala  za predmet PROCESNI RAČUNARI, na ETF, Univerziteta u Beogradu. Iz originalnog teksta su izostavljene pojedine slike, a dalja objašnjenja pojmova korišćenih u ovom uvodnom tekstu možete naći u pomenutim materijalima.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.