Siemens familija programabilnih logičkih kontrolera SIMATIC spada svakako u najzastupljenije na svetskom, a pogotovo na evropskom tržištu. Namena im je prevashodno industrijska automatizacija, pa se u okviru familije nudi širok spektar kontrolera u zavisnosti od potreba tj. nivoa automatizacije koji se implementira– niski, srednji ili viši nivo. U okviru SIMATIC familije postoji podela na tri pod-familije, koje se u osnovi veoma malo razlikuju, a razlika se svodi na prilagođavanje nekim užim potrebama korisnika:

Siemens SIMATIC S7

 Kontroleri najšireg spektra primene, koriste se za standardne industrijske poslove upravljanja kao što su brojanje, merenje, pozicioniranje, upravljanje u zatvorenim i otvorenim petljama, itd. Koriste se u skoro svim osnovnim granama industrije (mašinska, automobilska, prehrambena, procesna), a postoje i posebne verzije prilagođene za primene u rizičnim sredinama.

Siemens SIMATIC C7

 Ovoj grupi pripadaju kontroleri koji u jednom obuhvataju mogućnosti S7 sa jednostavnim HMI funkcijama. Njihova primena je tamo gde se zahteva kompaktnost, određena proširivost i jednostavnost, ali uz ekonomsku pristupačnost.

Siemens SIMATIC M7

 Kontroleri koji po svojim mogućnostima proširenja i skladištenja podataka idu korak dalje od standardnih PLC-a ka personalnim računarima. Njihova primena je u poslovima gde se pored svega ostalog zahteva još i sakupljanje velike količine procesnih podataka, njihovo skladištenje, kao i obrada u realnom vremenu uz pomoć specijalizovanih softvera, pisanih često u višim programskim jezicima tipa C/C++. U okviru navedenih podfamilija, postoje serije koje označavaju namenu u odnosu na nivo automatizacije za koji su kontroleri namenjeni, pa tako S7 serija 200 označava niski nivo, 300 srednji, a 400 viši. Kod M7 familije postoje serije 300 i 400.

 U okviru navedenih podfamilija, postoje serije koje označavaju namenu u odnosu na nivo automatizacije za koji su kontroleri namenjeni, pa tako S7 serija 200 označava niski nivo, 300 srednji, a 400 viši. Kod M7 familije postoje serije 300 i 400.

Mreže u okviru SIMATIC familije programabilnih logičkih kontrolera

 SIMATIC familija kontrolera podržava veći broj današnjih standarda umrežavanja kroz korišćenje raznih modula koji omogućuju njihovo priključivanje na te mreže. Ali pored standardnih postoje i dva specifična načina umrežavanja, karakteristična samo za SIMATIC uređaje, a to su PPI i MPI. Oba ova protokola su zatvorenog tipa, što znači da njima raspolaže samo matična kompanija tj. Siemens, pa niko drugi ne može konstruisati uređaje koji bi komunicirali po tim protokolima i na taj način se povezivali sa kontrolerima iz SIMATIC familija.

PPI protokol

 PPI tj. jedan-na-jedan (Point-To-Point) protokol se obično koristi za povezivanje S7-200 uređaja. Ali, i drugi uređaji iz SIMATIC S7 familije i SIMATIC HMI (Human Machine Interface) uređaji mogu ostvariti komunikaciju sa S7-200 preko PPI veze. PPI protokol je implementiran kao token prsten, po uzoru na Profibus i MPI. Komunikacija se odvija po master-slave principu tj. master uređaji šalju zahteve, a slave uređaji odgovaraju. U Tabeli 5 su prikazane osnovne fizičke karakteristike za PPI mrežu:

Tabela br.1: Pregled PPI protokola.

MPI protokol

 MPI (MultiPoint Interface) je Siemens-ov protokol predviđen za povezivanje na nivou polja, i to samo SIMATIC S7, M7 i C7 familija uređaja, pošto je protokol zatvorenog tipa. MPI je u osnovi predviđen za povezivanje sa uređajima za programiranje (Programmig Device) i HMI uređajima, ali se može koristiti i za umrežavanje manjeg broja CPU-a radi razmenjivanja manje količine podataka. MPI mreža podržava nekoliko brzina prenosa podataka, da bi se osigurala njihova tačnost i pouzdanost prenosa. Da bi se uređaj povezao na MPI mrežu, ne mora da se dodaje poseban modul sa odgovarajućim komunikacionim procesorom, jer svaki CPU iz SIMATIC familije u sebi već ima ugrađenu podršku za MPI. Neke važnije odlike MPI komunikacije su:

• Ekonomski najpristupačniji način povezivanja
• Zasnovana na RS-485 standardu, pa se mogu koristiti postojeći kablovi i konektori kao i za Profibus
• Podržava GD (Global Data) cikličnu komunikaciju između kontrolera
• Podržava OPC (OLE for Process Controll) standard koji dozvoljava deljenje podataka u kontrolerima sa spoljašnjim sistemima i aplikacijama višeg nivoa

Tabela br.2: Pregled MPI protokola

 MPI omogućava pristup CPU-a svim inteligentnim modulima PLC-a, npr. funkcijskim modulima i slično.

 Dalja upustva i pojasnjenja pojmova mozete prinaci u sledecoj literaturi: Realizacija elektromotornog pogona primenom PROFIBUS i USS komunikacije, autor: Milorad Kaplarević

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.