sangaj konferencija uvodna automatika rs
sangaj konferencija uvodna automatika rsOvom prilikom Vas pozivamo da učestvujete na Trećoj međunaronoj radionici o naprednoj računarskoj inteligenciji i inteligentnoj informactici (IWACIII 2013), koja će se održati u Šangaju u Kini od 18. do 21. oktobra 2013. godine. Cilj radionice je da okupi vrhunske istraživače, učesnike i studente iz čitavog sveta sa ciljem da se prodiskutuju poslednja dostignuća iz oblasti računarske inteligencije i inteligentne informatike.

 Poseban akcenat stavljamo na specijalnu sekciju koju organizuju naša dva istaknuta naučnika – Profesor Đula Mešter sa Univerziteta u Segedinu, Mađarska i Profesor Aleksandar Rodić sa Instituta Mihajlo Pupin u Beogradu, Srbija. Tema ove sekcije je modelovanje, planiranje putanje, navigacija i autonomno upravljanje letom kvadrator mikrokoptera.
 Trenutno mnogo istraživača u robotici radi na različitim problemima autonomnog leta kvadrator mikrokoptera. Kvadrator mikrokopteri sve više privlače pažnju mnogih istraživača. Kvadratorski dinamički sistem je odabran kao tema interesovanja u ovoj specijalnoj sekciji zbog njegovih malih dimenzija, dobrog manevrisanja, jednostavne mehanike i kapaciteta opterećenja. Ova sekcija se adresira na problematiku performansi kontrolera, navigaciju zasnovanu na senzorima, kao i zaobilaženje prepreka u nepoznatom okruženju. Glavno istraživačko interesovanje se odnosi na arhitekturu samog kontrolera koji bi trebao da bude u stanju da omogući kvadratoru visoke dinamičke performanse, robusnost u odnosu na spoljašnja pertubacije, baš kao i zadovoljavajuće praćenje trajektorije.

 Teme od interesa za ovu specijalnu sekciju uključuju, ali nisu ograničene na:

  • Modelovanje kinematike i dinamike kvadratora.
  • Planiranje putanje i senzorska navigacija kvadratora.
  • Upravljanje dinamikom leta.
  • Autonomni let kvadratora
  • Primena Soft Computing metoda pri upravljanju kvadratorom.
  • Algoritmi zaobilaženja prepreka u slučaju kvadrator mikrokoptera.
 Sve instrukcije za slanje radova se nalaze na sajtu konferencije: http://iwaciii2013.ecust.edu.cn/ .

 Kratka biografija organizatora specijalne sekcije:

prof djula mester sangaj automatika rs

Đula Mešter, redovni profesor, naučni stepen ‘doktor tehničkih nauka’ stekao je na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu 1977. godine. Trenutno je profesor Univerziteta u Segedinu, Fakultet Tehničkih Nauka, Mađarska. Autor je 218 naučnih publikacija, ima 320 citata, h indeks 9. Njegove profesionalne aktivnosti uključuju istraživanje i razvoj u različitim oblastima robotike – autonomni kvadrotori, fuzzy logika, senzorsko daljinsko upravljanje, humanoidni roboti, itd. Recenzent je više naučnih časopisa, autor nekoliko knjiga, recenzent je Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Srbije. Njegov CV je bio objavljen u Marquis-ovom “Who’s Who in the World 1997”. Učestvovao je u pet projekata u poslednjih pet godina.

prof aleksandar rodic sangaj automatika rsAleksandar Rodić, diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu i magistrirao i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, 1985., 1992. i 1999. godine, respektivno. Od 1987. godine radi na Institutu Mihajlo Pupin, trenutno kao naučni savetnik i šef Laboratorije za robotiku. 1991 godine bio je UNIDO/UNDP istraživač saradnik Fraunhofer Instituta, Berlin, Nemačka. Od 2012. godine radi kao profesor na master i doktorskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i kao gostujući profesor na Univerzitetu Reunion, Francuska, od 2004. godine do sada. Član je Nacionalnog saveta za nauku i tehnološki razvoj u oblasti B elektronike, telekomunikacija i informatike kod Ministarstva za obrazovanje i nauku Srbije. Njegove trenutne naučne oblasti interesovanja uključuju robotiku, upravljanje autonomnim vozilima na kopnu i u vazduhu, bioničke sisteme, modeliranje i simulaciju složenih dinamičkih sistema, obnovljivu energiju, itd. Voditelj je dva nacionalna naučno-istraživačka projekta. Autor je više od 100 naučnih radova i urednik 3 istraživačke monografije.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.