naslovna_ir_sklopka_elektronika_projekti_automatika.rs.jpg
naslovna_ir_sklopka_elektronika_projekti_automatika.rs.jpgUključiti ili isključiti neki uređaj pomoću daljinske kontrole odavno nije novost, i postoji mnogo različitih sklopova koji dobro obavljaju taj posao. Za realizaciju takvog uređaja uvek je potrebno izraditi prijemnik i predajnik, te osmisliti njihovu komunikaciju. Ovde ćete imati priliku da izradite takav uređaj, ali razlika je u tome što ćete morati da izradite samo prijemnik, jer će predajnik biti Vaš daljinski upravljač od televizora, videa i sl. Evo jedan krajnje jednostavan primer uređaja nazvan Ir On-Off ili Ir sklopka.
 

 
Princip rada
 
  Odaberite jedan taster na daljinskom upravljaču, memorišite ga na jednostavan način, i pomoću tog tastera uključite ili isključite neki uređaj po Vašoj želji. Znači, svakim pritiskom na određeni taster daljinskog upravljača menjate stanje releja u prijemniku. Memorisanje tastera daljinskog je vrlo jednostavno, a radi se na ovaj način: pritisnite taster na uređaju i zasvetleće led dioda, a u vremenu kad led dioda svetli, pritisnite odabrani taster na Vašem daljinskom upravljaču. Led dioda će trepnuti i to je znak da ste memorisali taster daljinskog upravljača, na koji će uređaj reagovati.
 
slika1_ir_sklopka_elektronika_projekti_automatika.rs.jpg
Slika 1. Šema IR On – Off uređaja
 
 Uputstvo za izradu
 
  Izrada ovog uređaja neće biti problem čak ni početnicima u elektronici, jer se radi o jednostavnoj izvedbi sa malim brojem elektronskih komponenata. Prema datoj šemi vidljivo je da se radi o mikrokontroleru tipa Pic12F629 viđenog već na ovim stranicama, te IR prijemniku tipa TSOP1738 (može biti bilo koji tip SFHxx ili Tsopxx), a tip releja je prepušten svakome prema ličnim potrebama. Program za ovaj uređaj je ustvari deo programa iz sklopa Ir Light Dimmer, tj. potprogram koji je zadužen za memorisanje i prepoznavanje daljinskog upravljača i radi provereno dobro.
 
          slika2_ir_sklopka_elektronika_projekti_automatika.rs.jpg slika3_ir_sklopka_elektronika_projekti_automatika.rs.jpg
Slika 2. Izgled štampane pločice
 
Mogući dodaci 
 
  Što se tiče ovog uređaja, moguće je dodati više releja koliko nam dopuštaju mogućnosti i poneke prepravke prema željama korisnika. Nadam se da ćete naći mesto primene za ovako jednostavan uređaj.
 
slika4_ir_sklopka_elektronika_projekti_automatika.rs.jpg
Slika 3. Izgled uređaja
 
 
  HEX fajlove za mikrokontrolere možete skinuti ovde.
 
  Šemu i PCB izradjene u Protel 99 SE i pločicu u .pdf formatu možete skinuti ovde.
 
  Ovaj projekat je preuzet sa sajta www.ivica-novakovic.from.hr

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.