naslovna_kodna_brava_elektronika_projekti_automatika.rs.jpg
naslovna_kodna_brava_elektronika_projekti_automatika.rs.jpgUredjaj poznat kao kodna brava vidjen je već u mnogim verzijama. Ovde ćemo vam pokazati još jedan zanimljiv način izrade ovog tipa uredjaja. Naime, posebnost ovog uređaja je način na koji možete spojiti više tastera, koristeći samo jedan pin mikrokontrolera. Oni malo iskusniji već vide o čemu se radi, a reč je o analogno-digitalnoj konverziji signala, kojim možemo precizno odrediti koji je taster pritisnut.
 
 

 
  Ovaj način prepoznavanja tastera možemo realizovati sa mikrokontrolerom koji poseduje A/D konvertor, a mi ćemo koristiti PIC12F675 samo zbog toga što nam ne trebaju silni portovi za čitanje tastature. Pogledajte priloženu šemu, te pročitajte princip rada i izradite jedan takav uređaj na sasvim jednostavan način.
 
Princip rada
 
  Pritisnite četiri tastera određenim redosledom i uključićete relej na 5 sec. i to je to. Ali prvo morate memorisati vaša četiri tastera na sledeći način. Držite pritisnut taster ( na šemi taster na pinu 3 ), toliko dugo da se upali le-dioda. Sad kad le-dioda svetli, možete redom ukucati vašu šifru od četiri broja. Kad ste to učinili, vaš kod je memorisan u eeprom mikrokontrolera, i ostaje sačuvan iako uređaj ostane bez napajanja i više godina. To bi bilo sve i sada možete samo sa Vašim kodom uključivati relej ( relej se isključi nakon 5 sec. ). Ako unesete 10 puta pogrešnu šifru, uključiće se relej "Alarm". Jednostavno za svakog.
 
slika1_kodna_brava_elektronika_projekti_automatika.rs.jpg
 
Slika 1. Izgled dela uredjaja na kome se nalaze mikrokontroler, releji i druge prateće komponente
 
slika2_kodna_brava_elektronika_projekti_automatika.rs.jpg
 
Slika 2. Izgled tastature
 
 
  Princip prepoznavanja tastera pomoću A/D konvertora
 
  Iz priložene šeme vidite da je tastatura sastavljena iz niza tastera i otpornika. Prema tastaturi se spajaju samo tri linije, i to +5V, minus, i linija koja ide na pin 7 mikrokontrolera. Otpornici su spojeni serijski, a njihovi krajevi prema plusu i minusu. Na taj način na svakom otporniku dobijemo određen naponski nivo, koji preko pritisnutog tastera prosledimo prema pinu 7 mikrokontrolera. Pin 7 mikrokontrolera smo u programu definisali kao analogni ulaz, i na osnovu njegovog nivoa radimo A/D konverziju. Pošto PIC12F675 ima 10-bitni A/D konverter, moguće vrednosti te konverzije su od 0 – 1023. Kod pritiska nekog tastera, u programu vršimo deset puta A/D konverziju i napravimo njihov prosek, te kako imamo samo 12 tastera, taj iznos delimo još sa 85 i na taj način dobijemo za svaku tipku određeni broj od 1 do 12, zavisno od pritisnutog tastera. Deljenjem proseka konverzije sa brojem 85, dobijamo 85 puta veću sigurnost tačnog očitavanja stanja na tipki. Verovatno bi na taj način bilo moguće spojiti i više tipki, sa dosta velikom preciznošću njihovog očitavanja.
 
 
slika3_kodna_brava_elektronika_projekti_automatika.rs.jpg
 
Slika 3. Šema uredjaja
 
slika4_kodna_brava_elektronika_projekti_automatika.rs.jpg
 
Slika 4. Izgled štampane pločice
 
slika5_kodna_brava_elektronika_projekti_automatika.rs.jpg
 
Slika 5. Raspored komponenti

Šemu i PCB izradjene u Protel 99 SE možete skinuti ovde.

Pločicu u .pdf formatu možete skinuti ovde.

HEX file za mikrokontroler možete skinuti ovde.

 

Ovaj projekat je preuzet sa sajta www.ivica-novakovic.from.hr

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.