naslovna konverter_RS232_RS485_projekti_elektronika_automatika.rs
naslovna konverter_RS232_RS485_projekti_elektronika_automatika.rsU današnje vreme, iako tehnologije bežičnih komunikacija rastu veoma brzo, žičane komunikacije na dugačkim rastojanjima zadržavaju svoju popularnost. Razlog svakako leži u visokoj ceni i velikoj složenosti bežičnih komunikacija. Zato su u današnje vreme u mnogim nekomercijanim projektima ljudima i dalje draže žičane komunikacije.

 


 RS232
je jedan od najčešće korišćenih protokola žičane komunikacije, koji se lako razvija i primenjuje. Uglavnom nailazimo na ovaj standard kod aplikacija sa mikrokontrolerima. Međutim, on ima neka ograničenja koja mogu da predstavljaju velike probleme. Maksimalna dužina kabla je svega 15 metara. Dobro ožičavanje, mala brzina prenosa i upotreba medijuma koji nije podložan uticaju šuma nam omogućavaju da u maloj meri povećamo ovu dužinu. Glavni problem koji se javlja pri većim rastojanjima leži u činjenici da sa povećanjem rastojanja, raste i šum na vodu zajedničke mase (ground). Nedostatak RS232 protokola leži i u činjenici da on omogućava komunikaciju maksimalno dva uređaja. Više od dva uređaja ne mogu komunicirati koristeći ovaj protokol.

 RS485 je standard koji rešava ove probleme. Glavna razlika ovih protokola je da kod RS485 standarda transfer podataka zavisi od razlike potencijala između dva komunikaciona provodnika. Polaritet definiše logičko stanje signala. Pomoću ovog protokola podaci se mogu slati na razdaljine do 1220 metara i sa brzinom do 10Mbps. Mreži sa ovim protokolom mogu biti pridružena 32 uređaja.

Princip rada uređaja 

 Prilikom prenošenja podataka, MAX232 konvertuje signal sa DB9 konektora u TTL/CMOS nivo. Zatim MAX485 prenosi ulazni signal iz MAX232 ka RS485 liniju u obliku razlike napona. Dok prima podatke, MAX485 detektuje podatke na RS485 liniji i šalje ih ka MAX232 i tada izlaz može biti preuzet sa DB9 konektora. Dakle, konverter sam upravlja “Receive” i “Transmit” modovima.

slika1 konverter_RS232_RS485_projekti_elektronika_automatika.rs

 Crveni LED indikator pokazuje primanje signala, a zeleni slanje. Da bi se linija za prenos podataka održala na istom naponskom nivou kada nema prenosa podataka, na liniju su povezana dva otpornika od 560Ω. Jedan je povezan sa napajanjem, a drugi sa masom. 

 Glavna prednost ovog konvertora je mogućnost da detektuje ulazni/izlazni signal i da promeni Rx i Tx modove. Uređaj upravlja DE i RE enable bitovima automatski. Linije A i B sa RS485 se vode na terminale sa vijcima.

 Šemu uređaja, PCB i Layout možete preuzeti ovde

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.