online seminari national instruments automatika.rs
online seminari national instruments automatika.rsPomoću LabVIEW-a možete od Vaših postojećih algoritama (napredna obrada signala ili upravljački sistemi sledeće generacije) napraviti uređaj sa željenom funkcionalnošću. National Instruments Vas poziva na stručno predavanje gde ćemo govoriti o praktićnim rešenjima u domenu integracije algoritama, razvijenih u opše prihvaćenim razvojnim okruženjima za obradu signala i/ili simulaciju, u realne hardverske realizacije mernih ili upravljačkih sistema.
 

 
 Takođe, razmotrićemo i na koji način pomoću LabVIEW-a možete od postojećih projekata razviti fleksibilne i skalabilne softverski definisane instrumente.
 
 Na ovom seminaru ćete imati prilike da čujete o:
  • Tradicionalnoj i softverski definisanoj instrumentaciji, odnosno o njihovim prednostima i manama
  • LabVIEW grafičkom razvojnom okruženju
  • Integraciji postojećih algoritama (MATLAB, Simulink ili neki od tekstualnih programskih jezika) u softverski definisane merne ili upravljačke uređaje
  • Real-Time sistemima i njihovoj primeni u MIL/HIL (Model-in-the-loop/Hardware-in-the-loop) sistemima.

matlab simulink seminri national instruments automatika.rs

 Seminar se održava 12.juna u terminu od 14:00-15:00 časova
 
 Unapred se radujemo susretu sa Vama na našem kursu!

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.