Bluetooth 5.1 donosi novu funckiju ”pronalaženja pravca”, koja će omogućiti Bluetooth uređajima da odrede fizičku lokaciju u centimetar, poboljšavajući pozicioniranje u zatvorenom prostoru. Najnovija verzija sadrži funkcije koje će omogućiti i pouzdanije Bluetooth veze.

Bluetooth uređaji sada mogu odrediti vašu lokaciju

 Sadašnji Bluetooth uređaji mogu da odrede na koliko se metara udaljenosti nalazi određeni uređaj poput pametnog telefona ili sata – direktnom upotrebom signala. Moguće je utvrditi da je uređaj udaljen nekoliko metara, ali ne i tačan pravac. Upravo ovo je vrednost i poboljšanje koje pruža nova 5.1 verzija, koja je nedavno predstavljena od strane Bluetooth Special Interest grupe (SIG). Sistem pozicioniranja sada može odrediti odakle dolazi Bluetooth signal. Kombinujući udaljenost i pravac, Bluetooth uređaji od sada mogu da definišu tačnu lokaciju uređaja sa kojima se povezuju.

 Postoji dve metode koje se koriste pri određivanju tačne lokacije, a to su ”Angle of Arrival” (AoA) i ”Angle of Departure” (AoD). Jedan od povezanih uređaja mora imati niz višestrukih antena, a podaci primljeni sa tih antena mogu se koristiti za identifikaciju smera iz kog dolazi Bluetooth signal. Ukoliko ste vlasnik nekog od pametnih telefona, a telefon ima ugrađenu 5.1 Bluetooth funkciju, sistem pozicioniranja može odrediti vašu tačnu lokaciju. Ova prednost se može iskoristiti i za poboljšanje navigacije u zatvorenom prostoru, pronalaženje izgubljenih ključeva, novčanika i drugih stvari.

Brže uspostavljanje konekcije uz manje potrošene snage

 U ovoj Bluetooth verziji 5.1, nije napravljen veliki broj promena, ali su ipak veoma značajne. Bluetooth uređaji sa niskom potrošnjom energije koriste nešto što se naziva ”Generic Attribute Profile” ili GATT. Svaki put kada se klijentski uređaj poveže, izvršava se ”otkrivanje servisa” kako bi se utvrdilo šta sve serverski uređaj podržava. Konekcija se ostvaruje brže, uz manje potrošene energije.

Unapređenja oglašavanja konekcije

 Bluetooth 5.1 uključuje nekoliko unapređenja oglašavanja(vidljivost). Reč ”oglašavanje” ovde se odnosi na to kako Bluetooth uređaj emituje da je dostupan za povezivanje, oglašavajući drugim obližnjim uređajima svoju dostupnost. Ovo treba da omogući samoj konekciji da bude jača i pouzdanija. Jedna od novih karakteristika je i nasumično indeksiranje prenosnih kanala. Bluetooth 5.0 verzija je zahtevala od uređaja da kruže kroz kanale 37, 38 i 39, u strogom redosledu. Sada, uređaji mogu nasumično birati kanale. Ova mogućnost umanjuje verovatnoću da će jedna konekcija ometati drugu kada na istim kanalima oglašavaju svoju spremnost za povezivanje.

 Bluetooth 5.0 omogućio je uređajima da sinhronizuju svoje skeniranje radi povezivanja sa oglasnim rasporedom drugog uređaja. Na primer, ako povezujete telefon sa televizorom preko Bluetooth veze, televizor može da kaže vašem telefonu tačno kada će se oglasiti sa podacima u delu SincInfo. Telefon ne mora stalno da skenira televizor, ali tačno zna kada će se oglašavati. Ovaj pristup štedi energiju i potencijalno može pomoći ukoliko uređaji treba da razmene podatke u tačno određeno vreme.

 Međutim, ova periodična sinhronizacija oglašavanja koristi određenu energiju, a uređaji male snage možda neće moći da je podrže. Pomoću periodičnog prenosa sinhornizacije oglašavanja, povezani uređaji mogu da prenesu te podatke jedni drugima – na primer, vaš telefon može preneti informacije o rasporedu oglašavanja televizije direknto na pametni sat, umesto da je neophodno da ovu informaciju pametni sat iskomunicira sa televizorom. To može znatno uštedeti energiju kod uređaja manje snage, čineći njihove baterije dugotrajnijim.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.