Kompanija ABB nudi kompletna rešenja mobilnih transformatorskih stanica sa ključnim ABB komponentama, dajući svoj doprinos kroz dugogodišnje iskustvo i značajan broj realizovanih projekata mobilnih transformatorskih stanica za različite korisnike širom sveta, kako u prenosu i distribuciji električne energije, tako i u industriji.

 Kompanija ABB d.o.o. Beograd je isporučila prvu mobilnu transformatorsku stanicu 110/35 kV, 20 MVA (odnosno: Multifunkcionalni modul – MFM) krajnjem korisniku ODS EPS Distribuciji d.o.o. Beograd, kao deo donacije za otklanjanje posledica poplava koje su 2014. godine pogodile pojedine krajeve Srbije i tom prilikom ozbiljno ugrozile snabdevanje korisnika električnom energijom. Projekat je finansiran sredstvima pretpristupnog fonda Evropske unije, poznatim kao “IPA 2014 National Programe for Serbia, „Special measure on flood recovery and flood risk management”. „U realizaciji projekta uključeno je više ABB kompanija“, izjavio je Igor Anđelković, rukovodilac prodaje Segmenta Energetika u ABB.d.o.o. Beograd „ABB Italija, kao glavni izvođač i konstruktor mobilne transformatorske stanice, proizvođač VN rasklopnog postrojenja i energetskog transformatora 20MVA, zatim ABB Nemačka kao proizvođač SN razvodnog postrojenja i ABB Finska kao proizvođač opreme relejne zaštite i sistema upravljanja za kompletnu TS“. Inženjer za nadzor za ovaj projekat je firma Intec GOPA GmbH.

 Prema tome, korisnik dobara ODS EPS Distribucija d.o.o. Beograd mobilnu transformatorsku stanicu će koristiti prilikom rekonstrukcije postojećih transformatorskih stanica 110/35kV, ali i u vanrednim situacijama u slučajevima elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa, kakve su poplave i požari. Dakle, ABB transformatorska stanica tipa MFM 0, prikladna i za privremenu (mobilnu) i trajnu (fiksnu) instalaciju, treba da obezbedi nesmetano snabdevanje potrošača električnom energijom u dužem vremenskom periodu.

 Kompletna mobilna transformatorska stanica je fabrički proizvedena, ožičena i ispitana kako bi prilikom dolaska na mesto ugradnje vreme potrebno za puštanje u rad bilo svedeno na minimum. Montirana na svom vozilu s prikolicom, Mobilna TS 110/35 kV, 20 MVA je dužine 20 m, širine 3.0 m, maksimalne visine 4,5 m i maksimalne ukupne težine 69.500 kg, a konstruisana je za spoljašnju ugradnju i može raditi u spoljašnjim radnim uslovima, na nadmorskoj visini do 1000 m a.s.l, s minimalnom i maksimalnom temperaturom ambijenta u rasponu od -20 °C do +40 °C, i 100% relativne vlažnosti, s 0,5 g seizmičke izdržljivosti. Preporučena brzina kretanja MFM-a je 60 km/h asfaltiranim, odnosno 15 km/h ne asfaltiranim putevima, sa maksimalnim usponom puteva 7°. Pri tom, kompleksniji zahtevi su dostupni na poseban zahtev kupaca. Tako je ovaj konkretan projekat urađen u skladu sa specifičnim zahtevima krajnjeg korisnika ODS EPS Distribucija d.o.o, uz poštovanje važećih međunarodnih standarda.

 Važno je napomenuti da su ključne komponente upravo dobro poznati ABB standardni proizvodi koji su dokazani u brojim instalacijama širom sveta u mnogim transformatorskim stanicama: VN hibridni kompaktni modul ABB tip PASS M0 (prekidač, rastavljači, uzemljivači, obuhvatni strujni merni transformatori, induktivni naponski merni transformatori), odvodnici prenapona, ABB energetski transformator sa pripadajućom opremom, transformator sopstvene potrošnje, baterija sa ispravljačem, SN rasklopno postrojenje ABB tip ZX0.2 , kao i oprema zaštite serije REx620). Multifunkcionalni modul, osim primarne opreme koja obezbeđuje pouzdano snabdevanje električnom energijom, u svom sastavu ima i sistem za nadzor, upravljanje i relejnu zaštitu, što smanjuje potrebu za učestalim održavanjem. Rezultat korišćenja integrisanih komponenata je značajno smanjenje i prostora i vremena neophodnih za instalaciju, što na taj način pojednostavljuje i transport i logistiku. Sve komponente koje čine hibridni integrisani multifunkcionalni uređaj poseduju tehnologiju i performanse identične odgovarajućoj konvencionalnoj AIS i GIS opremi kakva se sreće u pogonima već dugi niz godina. Pri tom, „Kao deo ovog projekta organizovane su specijalističke obuke za zaposlene ODS EPS Distribucija d.o.o. za ugradnju, puštanje u rad i redovno održavanje opreme. Obuka za visokonaponsko rasklopno postrojenje u trening centru ABB Italija, gradu Lodi. Specijalistička obuka za opremu relejne zaštite i upravljanje održana je u trening centru ABB d.o.o. u Beogradu uz podršku predavača iz ABB Finska“, kaže Anđelković.

 Operativno iskustvo sakupljeno tokom prethodnih godina, bazirano na isporukama modularne opreme, kao što su PASS visokonaponski rasklopni moduli i mobilne transformatorske stanice, integrisano je u projekat MFM 0 kako bi obezbedio izuzetnu pouzdanost i dostupnost opreme. U ovom konkretnom slučaju, realizacija donacije doprineće dugoročnom poboljšanju tehničkih performansi distributivne srednjenaponske mreže i pouzdanijem snabdevanju građana i privrede električnom energijom. Omogućiće bolje reakcije u vanrednim situacijama i neočekivanim i ekstremnim vremenskim uslovima kao što su poplave, obilne padavine i jak vetar, a krajnji rezultat biće sveopšte smanjenje troškova.

 ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je inventivni tehnološki lider u oblasti elektroenergetskih mreža,  elektroenergetske opreme, industrijske automatizacije, robotike i elektromotornih pogona, koji stoji na usluzi korisnicima iz energetskog sektora, industrije, oblasti infrastrukture i transporta širom sveta. Uz nasleđe od preko 130 godina inovacija, ABB danas ispisuje budućnost industrijske digitalizacije, sa dva jasna vrednosna cilja: dovođenje električne energije iz bilo koje elektrane do bilo kog priključka, odnosno automatizacijom industrije od prirodnih resursa do gotovih proizvoda. Kao glavni partner Formule E, potpuno električne klase FIA moto sporta, ABB pomera granice u cilju podsticanja održive budućnosti e-mobilnosti. ABB posluje u više od 100 zemalja i zapošljava oko 147.000 ljudi.


ABB d.o.o.

Bulevar Peka Dapčevića 13abb_standard_logo_automatika-rs
11000 Beograd

Tel: 011 3094 300
Fax: 011 3094 343

www.abb.rs

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.