Kompanija Eaton je predstavilaa narednu generaciju niskonaponskih prekidača serije NZM. Novi uređaj se znatno lakše montira i jednostavniji je za rukovanje zahvaljujući upotrebi tehnologije Power Xpert Release (PXR), koja omogućava poboljšano povezivanje i širok opseg integrisanih funkcija za merenje. Rezultat toga su smanjeni troškovi montaže za proizvodjače mašina i sistem integratore. U isto vreme, dodatne funkcije kao što su Arcflash Reduction Maintenance SystemTM (ARMS) ili selektivnost zone pružaju zaštitu radnika i mašine koja je i iznad standardom zahtevanih.

 Zahvaljujući tehnologiji PXR, rukovaoci mogu direktno da komuniciraju sa zaštitnom jedinicom preko laptop računara, koristeći USB vezu. Softver Power Xpert Protection Manager (PXPM), koji je besplatan, olakšava pristup informacijama, izmenu podešavanja ili nadgledanje zaštitnih funkcija razvodnog postrojenja. Čak i bez upotrebe skupe opreme za spoljno testiranje, moguće je proveriti konfiguraciju parametara zaštite, funkcionisanje sklopova zaštitne jedinice ili ispravnost povezivanja uređaja sa okidačem. Pored toga, softver omogućava rukovaocima da simuliraju struju i da automatski porede vremena okidanja, u skladu sa izabranom krivom okidanja. Softver snima sve rezultate testova i potom ih sastavlja u izveštaj na kom postoji vremenski žig i koji se može odštampati. Indikator veka trajanja osigurava pravovremenu zamenu uređaja u vremenskom okviru predviđenog održavanja. Svaki digitalni NZM uređaj je opremljen produženom evidencijom događaja do 200 unosa.

 Sofisticirana funkcija merenja energije je unapred instalirana na svakom kompaktnom prekidaču. U stanju je da meri struju i napon uz tačnost od 0,5%. Zbog ove tačnosti uređaj ispunjava standard za merenje energije Klase 1, u skladu sa standardom IEC 61577-12, čime se dobijaju tačni podaci o potrošnji električne energije u svrhe upravljanja energijom. Rukovaoci takođe mogu da prenose sve podatke, bilo putem integrisanih protokola Modbus ili Profibus ili putem Ethernet modula. Lozinka štiti uređaj od svih neovlašćenih izmena.

 Da bi se osigurala maksimalna zaštita osoblja, na primer osoblja zaduženog za održavanje, Arcflash Reduction Maintenance System kompanije Eaton se predstavlja kao opcija za sve kompaktne NZM prekidače. Skraćenjem vremena okidanja, sistem istovremeno smanjuje energiju koja se oslobađa usled pojave električnog luka. Ukoliko se doda sistem Arcon, svaki električni luk može da se u potpunosti ugasi u roku od 2 ms. Integrisana zonska selektivnost  (ZSI) pomaže da se utvrdi hijerarhijska selektivnost za raspodelu energije unutar instalacije.

 ”ZSI ograničava posledice kvara na komponente koje su neposredno pogođene, što znači da nije potrebno isključiti  kompletno postrojenje odnosno delove koji nisu obuhvaćeni kvarom. Ovim se unapređuje raspoloživost čitave instalacije”, zapaža Danijel Džansen, menadžer proizvoda u kompaniji Eaton za kompaktne prekidače u izlivenom kućištu.

 Opseg NZM prekidača u izlivenom kućištu do 1.600 A dostupan je u različitim verzijama: sa osnovnom funkcionalnošću (AX), sa  proširenom funkcionalnošću (MX, VX) i kao najnaprednija verzija sa merenjem energije (PX, PMX). Kako bi instalacije na kojima rade projektanti bile još isplativije, kompanija Eaton nudi dodatnu verziju sa kapacitetom isključenja kratkog spoja do 70 kA. Pored toga, opseg podešavanja  preopterećenja u okviru zaštitne jedinice je proširen na vrednost između 40% i 100% nazivne struje. Pored svih dodatnih funkcija, dimenzije uređaja su identične dimenzijama uređaja iz prethodnih generacija.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.