omega-instrument-automatika-rs.jpg

omega-instrument-automatika-rs.jpg

Ako ste sebe ikada uhvatili kako pricate sa nekim mernim instrumentom sada je moguće da vam on i odgovori. Upravo kao što  GPS uređaj govori u vašem automobilu i ovaj uređaj koji dolazi iz firme Omega Engineering može da izgovara vrednosti varijabli procesa. Ovaj uređaj uvodi novi pristup u merenju  za inženjere, tehničare i operatore koji vrše stalni monitoring merenja i upravljačkih signala na realnom procesu ili u laboratoriji.

 

UV1000 Universal Verbalizer može da uzme signal iz mernog instrumenta i da očitavanja pretvori u govor.  On prima signale od skoro bilo koje merne opreme ili instrumentacije za upravljanje, zatim pretvara signal u govor i obaveštava tehničara o izmerenoj veličini u jedinici mere koju on pre toga specificira.

omega-instrument-uv1000-verbalizer-automatika-rs.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednji panel je konfigurisan tako da može da prima ulaze 0-20 mA struje i napon u opsegu 0 to 10 Vdc. Interni generator glasa izgovara izmerenu vrednost kada se pritisne Talk dugme ili da sam izgovara izmerenu vrednost u vremenskim razmacima koji se mogu podesiti (0-120sec). Takođe je moguće podesiti da se glas oglasi u vidu alarma kada neke varijable dostignu ekstremne vrednosti.

Ovaj uređaj može da verbalizuje preko 100 vrsta inžinjerskih jedinica u 23 kategorija. On izgovara odgovarajuću vrednost kao i jedinicu te vrednosti. Trenutno su dostupni modeli sa engleskim i španskim jezikom ali se najavljuju ovakvi uređaji i sa ostalim svetskim jezicima.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.