naslovna_baumer_senzori_automatika.rs.jpg

naslovna_baumer_senzori_automatika.rs.jpg

Baumer najavljuje DSRT senzor za indirektno merenje sile, koji može da se koristi u industriji ambalaže, inženjeringu, energetskim postrojenjima i u mnogim drugim industrijskim primenama. DSRT je najmanji senzor za merenje naprezanja pri deformaciji tela sa najvišom rezolucijom (0.01 με) koji je dostupan na tržištu. Ponuđen je sa mernim opsegom od 0…100 με do 0…750 με.
 
 
 

     Senzor je pogodan za sve statičke i dinamičke aplikacije i može se koristiti gde god se naprezanje pri deformaciji očekuje, npr. za kontrolu procesa u presama i mašinama za probijanje, za praćenje skretanja lopatica vetrogeneratora u energetskim postrojenjima ili za oblikovanje lima primenjenog u tehnologiji pakovanja. Indirektno merenje snage omogućava kontrolu i dokumentovanje snaga u procesu. Time se takođe garantuje ponovljivost pojedinačnih procesa, čime se obezbeđuje konzistentan kvalitet. 
 

dsrt_strain_senzor_automatika.rs.jpg

   DSRT je dostupan sa opsezima merenja ±100, ±250, ±500, ±750 με. Ima integrisan bešuman premošćen pojačavač  sa dometom analognog signala i visoke odsečne frekvencije (1kHz). Raspoloživi izlazni signali su analogni strujni ili naponski signali (4…20mA, ±10VDC, mV/V ) i CANOpen interfejs. Senzor nudi visoku pouzdanost, dugoročnu stabilnost, zaštitu od preopterećenja i ponovljivost. Uređaj odgovara klasi zaštite  IP67
 
  Budući da je senzor za merenje naprezanja pri deformaciji tela spojen na delove mašine sa naglašenim naprezanjem pri deformaciji, pruža mnoge prednosti u odnosu na fiksirane instrumente za merenje naprezanja (SG): upotrebljiv je više puta, može da se montira mnogo brže i lakše, zamenljiv je bez rekalibracije i nudi veoma visoku bezbednost aplikacija. Nisko mehaničko podešenje i zagrevanje omogućavaju brzo pokretanje. U odnosu na  senzore sile, DSRT omogućava troškovno efikasne mere posebno visokih snaga. Uređaj je 80mm dug, 26mm širok i 17mm visok. 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.