naslovna_vesti_siemens_automatika.rs.jpg
naslovna_vesti_siemens_automatika.rs.jpgKako je izvestio u poslednjem izdanju "Pictures of the Future", Siemens se takođe okreće energiji plime, jer nastoji da iskoristi alternativne oblike energije. Kompanija je nedavno obezbedila učešće u SeaGen, prvoj svetskoj komercijalnoj elektrani za proizvodnju električne energije uz pomoć plime i oseke, a isto tako je stekla deset odsto udela u kompaniji Marine Current Turbines, prošle godine.
 
 

 
under_turbine_harvest_tidal_energy_automatika.rs.jpg
  Naručena u 2008, elektrana od 1.2 MW se nalazi u Irskom moru i može da obezbedi električnu energiju za oko 1.500 domaćinstava. Ova snaga je generisana od strane dva velika podvodna rotora vođena jakim strujama koje se javljaju u toku oseke i plime. Veća elektrana, sa snagom od 8 MW  u blizini obale Škotske treba da se završi do 2014. Ona će biti u stanju da napaja oko 8.000 domaćinstava sa električnom energijom proizvedenom iz energije plime i oseke. Prema International Energy Agency, čak 800 milijardi kilovat sati godišnje moglo bi biti generisano u svetu putem morskih struja. To je oko jedne trećine više od godišnje proizvodnje energije Nemačke i dovoljno za snabdevanje 250 miliona domaćinstava.

  SeaGen se nalazi van grada Strangford, u Severnoj Irskoj, gde moćne struje plime teku kroz uski moreuz. Postrojenje se sastoji od tornja koji je tri metra u prečniku, i usidren je na morskom dnu na dubini od 30 metara i raste u većoj ili manjoj meri iznad nivoa mora, u zavisnosti od plime. Ispod površine, struje plime pokreću dvojne rotore od 16 metara u prečniku, pričvršćene za toranj. Zajedno, pokrivaju površinu od oko 400 kvadratnih metara. Kako bi mogli da iskoriste struje plime u oba smera (oseka i plima), lopatice rotora se razapnu preko 180 stepeni kada ih plima okreće.

  Uprkos tome što su skoro duplo skuplji od odgovarajuće priobalne vetroelektrane, energetski sistemi plime i oseke imaju niz prednosti. Odgovarajućih 6.000 megavat sati godišnje generisanih od strane SeaGen bi zahtevalo priobalnu vetroturbinu skoro dvostrukog opsega. Štaviše, energija plime i oseke i drugih morskih struja može da se predvidi sa značajnom tačnošću pa su stoga mnogo pouzdanije od energije vetra ili solarne energije.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.