linearni koderi automatika.rs
linearni koderi automatika.rsKomplet opreme linearnog kodera LIC kompanije Heidenhain je dizajniran u svrhu aplikacija za koje su potrebne visoka tolerancija za montažu kao i velika pouzdanost. Linearni koderi su na tržištu dostupni u dve varijante, kao apsolutni i inkrementni, na osnovu pozicionih signala. Kod apsolutnih linearnih kodera dolazi do formiranja jedinstvenog pozicionog signala koji je dostupan u bilo kojoj tački. Inkrementalni koderi se razlikuju po tome što po prestanku napajanja vrednost signala pada na nulu.

Kada su u pitanju linearni koderi, inžinjerima su bitne specifikacije performansi, uključujudi linearni opseg merenja, broj uzoraka po rastojanju isl. Linearni merni opseg predstavlja ukupan opseg koji se može kodovati. Broj uzoraka po rastojanju je minimalni linearni priraštaj koji se može razlikovati.

linearni koderi 1 automatika.rs

 Komplet opreme linearnog kodera LIC kompanije Heidenhain je dizajniran za potrebu aplikacija kod kojih su važnije visoka tolerancija montaže i pouzdanost naspram maksimalne preciznosti. Tako se LIC 2100 koder koristi u elektronici, automatici, medicinskoj tehnologiji, meteorologiji kao i sektoru alatnih mašina. Unapređenje kodera se sastoji od jednog kanala na traci od nerđajućeg čelika, čime se ostvaruje rezolucija kodera od 50 nm. Traka se može montirati na dva različita načina, ili direktno na površinu mašine sa specijalno projektovanim lepljivim filmom, ili da se umetne u aluminijumsku ekstruziju, koja se nalepljuje na površinu mašine. Jedinice za skeniranje komuniciraju sa Endat 2.2 interfejsom i omogućuju brzine do 10 m/s. Najveća dostupna merna rastojanja idu do 6020 mm.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.