eaton srbija ups 93pm trofanzni automatika.rs
eaton srbija ups 93pm trofanzni automatika.rsGlobalni industrijski proizvodjač Eaton je predstavio nekoliko novih modularnih trofaznih UPS-eva sa duplom konverzijom, u Evropi, na Bliskom Istoku i u Africi (EMEA), koji uspevaju da premoste prostor izmedju energetske efikasnosti i skalabilnosti. Nove Eaton 93PM jedinice, raspona snage od 30 do 200 kW, kombinuju tržišno vodeću energetsku efikasnost, sa skalabilnošću i vertikalnom i horizontalnom redundansom.

 Kao rezultat, IT profesionalci i menadžeri data centara, mogu jednostavno i ekonomično da specificiraju, skaliraju i prilagode svoju arhitekturu budućim promenama u zahtevima za napajanje ili za veću pouzdanost.

Eaton-Serbia -93P eaton srbija ups 93pm trofanzni automatika.rs Fleksibilnost novih 93PM UPS-eva je rezultat modularnog dizajna. To čini skaliranje sistema jednostavnim i novčano isplativim kada se zahtevi za napajanjem menjaju, pa se bez  povećanja foot-printa omogućava korisnicima smanjeni CapEx i „pay-as-you-grow“ pristup, odnosno investiciije u skladu sa rastom potreba. Uz Eaton-ovu patentiranu Hot Sync® wireless tehnologiju za paralelno povezivanje, sistem može biti dizajniran da bude skalabilan do snage od 800kW, maksimizirajući raspoloživost bez ugrožavanja elastičnosti i pouzdanosti.

 “Novi 93PM UPS-evi su značajan doprinos Eaton-ovom širokom i pouzdanom portfoliju rešenja zaštite napajanja,” rekao je Cyrille Brisson, EMEA Vice President of Power Quality u Eatonu. ”U sponi sa našim postojećim proizvodima, oni znače to, da mi sada nudimo energetsku efikasnost bez premca, koja ide do 97% u modu duple konverzije kao i novčano isplativa rešenja koja odgovaraju svemu od najmanjih server soba do najvećih data centara. Koje god veličine da je njihova aplikacija sada ili može biti u budućnosti, naši klijenti mogu da uživaju u izvanrednoj pouzdanosti i elastičnosti kombinovanoj sa izuzetno niskom cenom.“ 

 Novi UPS-evi nude najmanje moguće totalne troškove za vlasnika, omogućavajući korisniku da u potpunosti iskoristi operativnu efikasnost obezbedjenu od strane Energy Saver System (ESS) moda. ESS automatski i neprekidno povezuje pogon UPS-a sa dolaznim napajanjem, uspevajući da dostigne efikasnost od 99%. Kada je potrebno, ESS neprimetno prebacuje UPS na mod duple konverzije za manje od 2 milisekunde i isporučuje efikasnost bez premca koja ide do 97% dok u isto vreme otklanja bilo kakve abnormalnosti dolaznog napajanja. Novi 93PM UPS-evi takođe imaju faktor snage 1.0 i time omogućavaju korisnike da optimizuju Power Usage Effectiveness (PUE).

1 Eaton-Serbia 93PM eaton srbija ups 93pm trofanzni automatika.rsNovi uređaj na osnovu dizajna koji obezbeđuje potpun pristup sa prednje strane, zajedno sa inovativnom opcijom termalnog upravljanja protoka vazduha, napred ka gore ili napred ka pozadi, omogućava montiranje do zida, leđa na leđa, kroz red ili zona topla/hladna. Dizajn sve sa prednje strane takodje dozvoljava lak pristup za popravke i održavanje. Eaton je posvetio dosta pažnje korišćenju novih UPS-eva, od kojih svi uključuju intuitivni touchscreen koji obezbedjuje esencijalne informacije o statusu u trenutku i u grafičkom i u numeričkom formatu. Novi UPS-evi takodje poseduju mrežni interfejs koji im omogućava da budu upravljani i nadgledani daljinski, kao i da budu lako integrisani u sisteme upravljanja postrojenja.

 Kao i inače, novi UPS-evi su snabdeveni sa svestranim, a opet lakim za korišćenje Inteligent Power Manager (IPM) softverom, koji je u potpunosti kompatibilan sa svim većim operativnim sistemima i svim popularnim platformama vizualizacije, uključujući VMware vCenter, Microsoft Systems Center i Citrix XENCenter.

 Da saznate više o Eaton 93PM UPS-evima, posetite www.eaton.eu/93PM. Za više informacija o kompletnom portfoliju rešenja kvaliteta napajanja proizvodjača Eaton, posetite www.eaton.eu/powerquality. Za najnovije vesti pratite nas na Twitter-u preko @Eaton_UPS ili nađite našu Eaton EMEA LinkedIn company stranicu.

Komapija Eaton

 Eaton je globalni lider u oblasti elektro komponenti i sistema za distribuciju, upravljanje i kontrolu kvaliteta električne energije; rezervnog napajanja; kontrole i automatizacije; osvetljenja i sigurnosnih sistema; strukturalnih rešenja i uredjaja za povezivanje; rešenja za rad u teškim uslovima i eksplozivnim sredinama; inženjerskih usluga. Eaton je pozicioniran tako da kroz svoja globalna rešenja odgovori na najkritičnije izazove u domenu električne energije.
 Eaton kompanija pruža energetski efikasna rešenja koja pomažu našim klijentima da efikasnije upravljaju električnom, hidrauličnom i mehaničkom energijom. Globalni tehnološki lider Eaton je u novembru 2012 godine napravio akviziciju kompanije Cooper Industries plc. Te godine prihod kombinovanih kompanija je bio 21.8 milijardi dolara. U Eatonu je zaposleno oko 102.000 ljudi, a kompanija svoje proizvode prodaje na tržištima preko 175 zemalja.


eaton-electric_plc_touch_paneli__elektricna_energija_automatika.rs.jpg
Eaton Electric d.o.o.  

Rumski drum br.13
22000 Sremska Mitrovica
 
        ww.eaton.rs
               
 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.