naslovna supercritical fluid technologies SFT-110 extractor vesti automatika.rs
naslovna supercritical fluid technologies SFT-110 extractor vesti automatika.rsU Supercritical Fluid Technologies predstavili SFT-110, ekstraktor superkritičnim fluidima namenjen za rad u laboratorijskim uslovima. Restriktujući ventil sa integrisanim mikrometrom omogućava veoma preciznu kontrolu protoka, koja je neophodna kod zahtevnijih aplikacija. Potpuno pokretan poklopac peći i veliki bočni panel omogućavaju korisniku lak pristup posudi pod visokim pritiskom.


slika supercritical fluid technologies SFT-110 extractor vesti automatika.rs Indikatorska lampica na modulu pumpe signalizira korisniku ispravan rad Peltier predhladnjaka, osiguravajući održavanje CO2 u tečnom stanju. Robustan izlaz restriktujućeg ventila obezbeđuje da korisnik slučajno ne ošteti cev prilikom montiranja kontejnera.

 Ekstrakcija suprekritičnim fluidima (Supercritical Fluid Extraction) je postala popularna alternativa tradicionalnim metodama ekstrakcije koji koriste organske rastvarače. Brza i efikasna ekstrakcija (odvajanje) različitih materijala može se postići korišćenjem superkritičnog ugljen-dioksida. SFT-110 je pogodan za istraživanja ali i za razvoj procesnih aplikacija. Precizno upravljanje temperaturom, pritiskom i protokom je od suštinskog značaja za uspešnu, reproduktabilnu ekstrakciju. Upotreba tehnologije pumpe sa duplim safirnim brizgaljkama, integrisani pregrejači i precizna kontrola protoka obezbeđuju preciznost potrebnu za obezbeđivanje ovih ciljeva.

 Ekstrakcija suprekritičnim fluidima (Supercritical Fluid Extraction) je proces odvajanja jedne komponente (ekstraktant) iz druge (kalup, engl. matrix) korišćenjem suprekritičnih fluida kao rastvarača. Ekstrakcija ili odvajanje se najčešće vrši iz čvrstih materijala, mada može se izvoditi i iz nekih tečnosti. Ekstrakcija se vrši u cilju analize materijala, za odstranjivanje neželjenih sastojaka iz nekog materijala ili odvajanje željenih proizvoda (npr. eteričnih ulja).

 Superkritični fluid predstavlja bilo koju supstancu pri temperaturi i pritisku oko njegove kritične tačke, kada razlika između tečnog i gasovitog stanja ne postoji. Dovođenjem materijala u ovo stanje dobija se mogućnost da malim promenama pritiska ili temperature rezultuje velikom promenom gustine, omogućavajući da se na taj način fino podešavaju parametri samog materijala. Ugljen-dioksid i voda su najčešće korišćeni superkritični fluidi.

Supercritical Fluid Technologies

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.