divelbiss_plc_hec-1000-e-r_vesti_automatika.rs.jpg
divelbiss_plc_hec-1000-e-r_vesti_automatika.rs.jpgOvaj PLC može da radi na temperaturama od -40°C do +80°C. Baziran je na PLC on Chip tehnologiji i namenjen je izrazito teškim uslovima rada.Uređaj je potpuno vodootporan, sa specijalnim konektorima koji takođe sprečavaju prodiranje vode. HEC-1000-E-R se programira pomoću Divelbiss -ovog EZ Ladder softver, koji podržava programiranje preko leder dijagrama.
 
 
 

  Ulazno napajanje HEC-1000-E-R je u opsegu od 8 do 32 VDC. I/O sadrži šest 8-32 VDC ulaza, dva 40kHz brojača velike brzine, dva 10-bitna analogna kanala i šest digital/PWM izlaza maksimalne struje od 3A, sa prekostrujnom zaštitom i mogućnošću programabilnog monitoringa svakog. Mrežna komunikacija se može ostvariti preko CAN porta ili opciono preko drugog serijskog porta. 
  slika_divelbiss_plc_hec-1000-e-r_vesti_automatika.rs.jpg
  Ima tipičnu industrijsku ulogu u nadgledanju i kontroli motara za pogon pumpi i kompresora, u rudarstvu, na naftnim bušotinama i platformama, transportnim sistemima i aplikacijama u pomorstvu. Ulazni napon od 8 do 32 VDC i širok temperaturni opseg  (-40°C do +80°C) su od veliko značaja pri korišćenju ovog uređaja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.