vesti_upravljanje_procesima_rockwell-automation_automatika.rs.jpg
vesti_upravljanje_procesima_rockwell-automation_automatika.rs.jpgRockwell Automation je predstavio sigurnosne verzije svojih Allen-Bredley 1768 Compactlogix L43 i L45 PAC-ova (Process Automation Controllers), primenjivim za niske i srednje opsege aplikacija. Dva sigurnosna PAC-a srednje veličine, dobro su se uklopila u Rockwell-ov Compact Machine Solutions i idealni su za korišćenje sa Point Guard I/O i Compactblock Guard I/O.
 
 

 

   Postojeći korisnici  Compactlogix-a i Controllogix-a će videti isto RSlogix 5000  programsko okruženje; glavni dodatak postaje high-integrity add-on set instrukcija za sigurnosne rutine. To znači da se programi, jednostavno i lako mogu premeštati iz jedne jedinice u drugu.
 
  Nadgradnjom sigurnosne funkcije (na SIL3), korisnici dobijaju mogućnost da pojednostave svoju automatizacionu i sigurnosnu infrastrukturu, kažu u Rockwell-u. Sa jednim komunikacionim interfejsom, jednim programskim jezikom i jednom master  kontrolnom jedinicom sav dodatni hardver, instalacije, obuka i kompleksnost sa diskretnim sigurnosnim sistemima je uklonjena.
naslovna_rockwell_automation_automatika.rs.jpg 
  Ne postoje ograničenja na jezik, kretanje ili komunikaciju, i korisnici Ethernet/IP su i dalje u mogućnosti da koriste PAC za diskretnu kontrolu i aplikacije kretanja na potpuno isti način kao i ne-sigurnosni ekvivalenti. 
 
 
   Compact Guardlogix L43 i L45 procesori nude mogućnost kontrole do osam osa; mogu se uključiti i više komunikacionih kartica sa više protokola koji nude dobre performanse zbog svoje high-speed Logix motora i sposobnosti da nadgledaju više I/O konfiguracija.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.