naslovna_vesti_ethernet_compactdaq_national_instruments_vesti_automatika.rs.jpg.jpgNational Instruments je predstavio NI CompactDAQ, modularni sistem za akviziciju podataka baziran na Ethernet-u, koji objedinjuje jednostavnost korišćenja i nisku cenu logera,  sa performansama i fleksibilnošću modularnih instrumenata. Novi NI cDAQ-9188 je dizajniran da podrži do osam I/O modula za merenja do 256 kanala električnih, fizičkih, mehaničkih ili akustičnih signala u malom kućištu (25×9×9 cm).

   Sa preko 50 različitih I/O modula koje mogu izabrati, inženjeri i naučnici mogu da sastave udaljeni ili distribuirani high-speed merni sistem korišćenjem standardne Gigabit Ethernet infrastrukture. Pored toga NI CompactDAQ pojednostavljuje inicijalna podešavanja korišćenjem tehnologije nulte konfiguracije mreže, kao i upotrebu servisa za Web konfigurisanje i monitoring.
   “Izabrali smo NI CompactDAQ zbog fleksibilnosti koju nudi raznovrstan skup I/O modula i skalabilnosti Ethernet infrastrukture”, izjavio je Randy Recob, senior test inženjer u kompaniji Sub-Zero, Inc. “Fleksibilnost Ethernet-a nam omogućava da mnogo jednostavnije standardizujemo naše sisteme eliminisanjem mnogih fizičkih ograničenja koja se javljaju kod tradicionalnih sistema baziranih na PC. Koristili smo hardver i softver za akviziciju podataka National Instruments-a u našim test aplikacijama godinama zbog preciznosti merenja, stabilnosti i lakoće korišćenja.”
  NI CompactDAQ koristi patentiranu NI Signal Streaming tehnologiju kako bi obezbedio visoku propusnu moć Ethernet veze od akvizicionih modula do glavnog računara. NI Signal Streaming pruža mogućnost kontinualne i istovremene akvizicije i generacije, kako analognih, tako i digitalnih signala preko TCP/IP veze. Sa NI-STC3 tehnologijom, svako kućište ima mogućnost upravljanja do tri zasebna hardware-timed procesa, sa različitim periodima odabiranja, uključujući analogne i digitalne I/O i counter/timer operacije. Uređaj radi u temperaturnom opsegu od -20° do 55° C i može izdržati šok do 30g i vibracije do 3g, što ga čini idealnim za zahtevne aplikacije testiranja kako u razvojnim laboratorijama, tako i u samoj proizvodnji.
slika_ni_ethernet_compactdaq_vesti_automatika.rs.jpg
   Pored kućišta baziranog na Ethernet-u, NI CompactDAQ platforma uključuje i uređaje bazirane na USB komunikaciji sa četiri ili osam slotova, kao i C seriju I/O modula. National Instruments nudi preko 50 modula C serije za upotrebu u NI CompactDAQ sistemima, od kojih svaki može da se menja bez isključivanja i ima mogućnost auto-detekcije, kako bi se pojednostavilo podešavanje. C serija modula nudi integrisani sistem za obradu signala i više mogućnosti za povezivanje, kako bi kreirali prilagođene, kombinovane merne sisteme specificirane za potrebe određenih aplikacija. Jedan analogni ulazni modul, npr. može imati do četiri kanala za istovremene naponske ulaze (1MS/s) za merenje high-speed signala kao sto su balistički pritisak ili ultrabrzi pretvarači.
  NI-DAQmx drajver, koji se dobija sa NI CompactDAQ, prevazilazi osnovni upravljački softver, a sve u cilju povećanja produktivnost i performansi. Sa NI-DAQmx, inženjeri i naučnici mogu svoje dobijene podatke da obrađuju ili razvijaju kompletne test sisteme u programskim paketima kao što su NI LabVIEW, NI LabWindows™/CVI , ANSI C/C++ ili Microsoft Visual Studio .NET. Osim toga, usklađenost sa API podrazumeva da će aplikacija razvijena za NI CompactDAQ USB raditi i sa NI CompactDAQ Ethernet bez bilo kakve promene softvera.
 Programiranje NI CompactDAQ sa LabVIEW pruža najviše performanse sa najmanje napora. LabVIEW grafičko programiranje omogućava inženjerima i naučnicima da razviju sofisticirane merne, test i upravljačke sisteme korišćenjem intuitivnih grafičkih objekata i linija za povezivanje. The multiple timing engines svojstvo NI CompactDAQ-a dopunjuje višejezgarnu optimizaciju u LabVIEW, kako bi se olakšalo programiranje višestrukih paralelnih mernih zadataka. LabVIEW takođe nudi integraciju sa hiljadama drugih hardverskih uređaja i obezbeđuje stotine ugrađenih biblioteka za napredne analize i vizualizaciju podataka.
  Više informacija o novom NI CompactDAQ Ethernet akvizicionom sistemu možete saznati ovde .

National Instruments,
Instrumentacija, avtomatizacija in upravljanje procesov d.o.o.
Kosovelova ulica 15,
3000 Celje, Slovenija labview_ethernet_compactdaq_national_instruments_vesti_automatika.rs.jpg.jpg
Tel: + 386 3 425 4200,
Fax: +386 3 425 4212
E-mail: ni.slovenia@ni.com

HR, MC, BA, RS, ME: + 386 3425 4200
SLO: 080 080 844

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.