Pre nekoliko dana, samo 90 posetioca, uključujući predstavnike industrije, stručnjake iz raznih oblasti i medijske kuće, imalo je priliku da poseti ”Digital Capabilities Center”, skraćeno DCC,  kako bi mogli malo da zavire  u budućnost. Tako je, dobro ste pročitali DCC je budućnost proizvodnje.

 Ovaj centar, jedan od pet modela digitalnih fabrika, biće pokazni i edukativni centar za ”Industriju 4.0”. Tu se možete upoznati sa naprektom u prikupljanju, procesuiranju i analizom podataka, robotikom i automatizacijom,  proizvodnom metodom sa 3-D i 4-D štampanjem. Svaki od ovih napredaka igra ključnu ulogu u preoblikovanju proizvodnje i poslovanja, i tako pomaže kompaniji da ostvari značajna, čak i senzacionalna poboljšanja u produktivnosti. Na primer, Oliver Tonby, menadžer upravljanja u kompaniji McKinsey zadužen za region Jugoistočne Azije izjavio je: ”Automatizacija u realnom vremenu može povećati proizvodnju i do 50%.”

  U istraživanjima 90% proizvođača se slaže da Četvrta industrijska revolucija, Inudstry 4.0,  u potpunsti menja poslovanje. Kako bi olakšali i omogućili kompanijama da se pripreme i edukuju za promene koje sa sobom nosi Industrija 4.0 otvorena su 5 ovakva centra u zadnje dve godine. Pored Singapura, centri se još nalaze u Pekingu, Čikagu, Ahenu i Veneciji.

 Svaki od ovih centara je prilagođen industrijama u svom okruženju. Na primer, u Ahenu možete naći RFID odsek, gde možete videti kako se robot upravlja preko RFID rukavice. Dok je u Pekingu prikazana linija za proizvodnju ledenog čaja. Centri u Čikagu i Veneciji su pre svega namenjeni učenju i edukaciji, i u svakom postoje po 25 modula. U Singapiru se možete upoznati sa proizvodnjom reduktora za električne motore i videti koje sve prednosti donosi digitalizacija.

 Odlična komunikacija sa Vladama država, industrijama iz okruženja, istraživačkim ustanovama i Univerzitetima samo podiže kvaliteta DSS centara. Rad svakog centra biće dinamičan i redovno ažuriran a to podrazumeva dodavanje novih tehnologija kao što su veštačka inteligencija, sajber sigurnost, kolaborativna robotika i drugo.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.