Koloidni kristal

Koloidni kristalKako bi razumeli ljudski nervni sistem, važno je razumeti razvoj i strukturu trodimenzionih neuralnih mreža. Većina sadašnjih istraživanja neuralnih mreža bila su ograničena na dvodimenzionom slučaju ili nerealnoj predstavi u tri dimenzije. U člaknu časopisa Nature Methods, istraživači univerziteta California Bearkeley i Lawrence Berkeley Nacional Lab. prikazali su mogućnost pravljenja trodimenzionih neuralnih mreža uz pomoć šablona napravljenih od koloidnog kristala.

Koloidni kristal je visoko uređen niz čestica prečnika između 10nm i 100 µm. Pokazano je da struktura kristala u substanci strogo zavisi od dimenzije, hemijskih svojstava i oblika substance. U predhodnim decenijama, koloidni kristal je bio istraživan zbog svojih karakterističnih optičkih svojstava koje omogućuju da se koristi za optičko računanje. Tipičan primer koloidnog kristala je perla- prerle imaju karakterističan izgled zbog svoje koloidno kristalne strukture.

U ovom radu, autori su presvukli kuglice koloidnog borisilikata sa Poly L Liysine-om kako bi obezbedili da se stranice zalepe, a zatim su zakačeni hipokampal-ni neuroni pacova. Staklene sfere su zatim postavljene na uzorak dvodimenzione neuralne mreže uzorka embriona pacova. Posle tri nedelje uzgoja, rezultat je bio trodimenziona neuralna mreža sa realnom raspodelom neurona.

Dobijena hemijska i morfološka fleksibilnost kolodijalnog kristala, ovo istraživanje bi trebalo da predstavlja osnovu budućih eksperimenata na polju neuralnih mreža počev od strukture, veza pa sve do lekova. Bolje razumevanje trodimenzionih neuralnih mreža može da ima uticaja i na razvoj budućih računarskih arhitektura procesora, mrežnih protokola, i drugih tehnoloških uređaja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.