robotandbrain.jpg

robotandbrain.jpg

Multidisciplinarni tim sa Univerziteta u Redingu je razvio robota koji je kontrolisan biološkim mozgom formiranim od kulture neurona. Ovo najnovije istraživanje predstavlja prvi korak u proučavanju manifestacije sećanja u mozgu i načinu na koji mozak skladišti specifične podatke. Konačni cilj je da ovo istraživanje eventualno dovede do boljeg razumevanja razvoja bolesti i poremećaja koji zahvataju mozak kao što su Alchajmerova i Parkinsonova bolest, moždani udar i povrede mozga.

Biološki mozak robota je napravljen od kulture neurona koja se stavlja na multielektrodni niz (MEA). MEA je posuda sa približno 60 elektroda koje
skupljaju signale koje generišu ćelije. Ovo se kasnije koristi za pokretanje robota. Svakog puta kada se robot približi nekom objektu, generišu se
signali koji stimulišu mozak preko elektroda. Kao odgovor, koristi se signal koji generiše mozak kao odgovor na ulazne signale, koji će pokretati
točkove robota u pokušaju da se objekat izbegne. Robot nema dodatnih kontrola od strane čoveka ili računara i u potpunosti zavisi od kontrole sopstvenog mozga.

Istraživači sada rade na tome da nauče robota zadajući mu različite signale tokom kretanja ka unapred definisanim pozicijama. Nadaju se da će kako učenje napreduje, moći da prisustvuju manifestovanju sećanja kada se robot nađe u poznatoj teritoriji.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.