logo-energetska-efikasnost-automatika.jpg

logo-energetska-efikasnost-automatika.jpgVeliki  se  akcenat  stavlja  na  pravilan odabir i korišćenje sijalica, kućnih aparata pa čak  i građevinskog materijala, ali  i na  efikasnost  električnih  instalacija  i potrošača. Da li ste se ikada zapitali zašto su računi za električnu energiju veliki? Sigurno  jeste. A  da  li  ste  se  ikada  zapitali  o posledicama  koje  na  prvi  pogled  nisu vidljive, a opet su potencijani  trošak?

O reaktivnoj  energiji,  harmonicima, načinu da  to  „nestane“  iz vaše  instalacije  i drastično se smanji na računu za struju? U već postojećim objektima potrebno je naći način da se već postojeći kapaciteti  (još) bolje  iskoriste. Dakle,  redukcija potrošnje  i  bolje  iskorišćenje  energije i kvalitet  električne  energije (koji  sa  sobom nosi i produženje veka trajanja opreme i poboljšanje rada samih uređaja) su primarni  ciljevi uz  sve prisutniju  svest o vođenju  računa o  životnoj  sredini, borbi koju  vodi  i  vodiće  cela  planeta.  To  su aksiomi energetske efikasnosti.

Jedan od prvih koraka kod starih objekata i postrojenja, a neizbežna stvar kod novih je kompenzacija električne energije. Ugradnjom kondenzatorskih baterija i rešenja sa filtracijom harmonika ne postiže se samo ekonomski efekat umanjenja računa  za  utrošenu  reaktivnu  energiju, već se postižu i mnogi drugi efekti:

efekti-kompenzacije-reaktivne-energije-schnider-automatika.jpg

 

 

 

 

 

 

 

A ko su  „proizvođači“  reaktivne energije? Asinhroni motori, transformatori, indukcione peći, izvori svetla na bazi pražnjenja  u  gasovima,  fluo  izvori  svetla, aparati za zavarivanje, moderna IT oprema…  zaista  je  veliki  broj  potrošača  koji „prljaju“ mrežu  i  to  ne  samo  po  pitanju reaktivne energije,  već  i po pitanju harmonika. A tek je spisak generatora harmonika  dugačak:  frekventni  regulatori,  tiristorski  kontrolisani  uređaji,  UPS-evi,  indukcione  peći,  aparati  za  elektrolučno zavarivanje, noviji tipovi osvetljenja, transformatori,  prigušnice…  Sami  harmonici mogu  imati  kratkoročne  i  dugoročne  posledice. Neželjeno okidanje zaštite, pojave  intereferencije  u  telekomunikacionim vodovima, neuobičajene vibracije  i buka, oštećenje opreme usled termičkog preopterećenja samo su neki od kratkih efekata,  dok  su  trajne  posledice  neusklađene performanse  sa  fabričkim  vrednostima, regrevanje, kraći životni vek, preopterećenje  kablova,  motora,  transformatora… Da li ste ikada razmišljali o reaktivnoj energiji i harmonicima na ovaj način?

energetska-efikasnost-automatika-schnider.jpgPravi  put  za  pravilnu  optimizaciju postojećih  instalacija  počinje  sa  merenjem  i  prikupljanjem podataka  iz mreže (Schneider Electric nudi izuzetno rešenje i na tom polju u vidu Power Logic sistema ili pomoću Compact NSX ili Masterpact prekidača),  zatim  definisanje  dijagnostike  potrošnje  reaktivne  energije  i dabir  pravilne  kombinacije  baterija  i njena sama implementacija u instalaciji.

Sama  kompenzacija  može  da  bude fiksna ili automatska. Fiksna kompenzacija  se  ugradjuje  na  potrošačima  koji manje-više  imaju  konstantnu  potrošnju reaktivne energije. U najvećem broju slučajeva  pravo  i  najoptimalnije  rešenje  je automatska kompenzacija koja se ostvaruje  pomoću  Varlogic regulatora  koji može imati 6 ili 12 ulaza i dodatnu opciju komunikacije pomoću Modbus-a. Na  vama  je  da  definišete  da  li  želite da vašu mrežu kompenzujete, a na nama  da  vam  pronađemo  pravi  izbor. Fiksna  ili  automatska  kompenzacija? Pasivni filtri, da ili ne? Koji su to harmonici kritični i kako da ih se „rešite“? Gotovo  kompletno  rešenje u vidu Varset ormana ili pojedinačne komponente? Koliki treba da  je najmanji korak kompenzacije? Koliki će mi biti cos φ? Koliki će mi onda biti THD  faktor  za napon  i  struju? Koliko ću da platim reaktivnu energiju? Za koliko vremena će mi se isplatiti investicija? Zaista mnogo pitanja, zar ne?

Izvor: Schneider Electric

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.