schneider_electric_logo_induktivni_senzori_vesti_automatika_industrija.gif
schneider_electric_logo_induktivni_senzori_vesti_automatika_industrija.gif Potrošnja sistema javnog osvetljenja i troškovi  održavanja  istog  svakako  čine  bitnu stavku  u  budžetu  lokalnih  samouprava.  Retki su kod nas primeri gde su sprovodeni  ozbiljniji  pokušaji  optimizacije  sistema  javne  rasvete koji bi otišli dalje od osnovnih mera:  promene  tipa  izvora  električnog  osvetljenja  ili  tipa  svetiljki.  Činjenica  je  da  su  sistemi  javne  rasvete  u  Srbiji  mahom  neefikasni  i  neoptimizovani  i  da,  shodno  tome,  predstavljaju  ogroman  potencijal  kada  je  ostvarivanje ušteda u pitanju.
 

  usteda_energije_javna_rasveta_schneider_electric_srbija_green_engineering_automatika.rs.jpgTehnički gledano postoji  nekoliko opcija kada je u pitanju optimizacija  rada javnog osvetljenja ali je svakako najopravdanija centralna kontinualna regulacija  napona (svetlosnog toka).  Schneider Electric nudi kompletno rešenje za  optimizaciju sistema javne rasvete.  U  osnovi  naše  ponude  su  LUBIO  kontroleri  koji  Vam  otvaraju  vrata  energetske  efikasnosti,  pružajući  Vam istovremeno mogućnost  realizovanja  optimizovanog sistema javne rasvete. Tip lampe  ne  predstavlja  ograničenje, a rad na  sniženom  naponu,  pored  smanjenja  potrošnje,  značajno  će  uticati  na  produžetak  životnog  veka  svetlosnog  izvora.
  LUBIO  sistem  funkcioniše  na  principu  impulsne širinske modulacije (PWM) gde se  kontrolišu  izlazni  naponi  na  izvodima. Upotrebljeni  su  prekidački  elementi  koji  rade  sa  visokom frekvencijom  kako  bi  se  izlazni napon modifikovao u skladu sa programiranim  parametrima. Uštede u energiji se ostvaraju  kroz šestostepeni ciklus rada.
 
usteda_energije_javna_rasveta_optimizacija_schneider_electric_srbija_green_engineering_automatika.rs.jpg
 usteda_energije_30_javna_rasveta_optimizacija_schneider_electric_srbija_green_engineering_automatika.rs.jpg
  • Progresivno uključivanje osvetljenja do nominalnog napona.
  • Regulacija nominalnog napona i vremenskog trajanja ovog režima.
  •  Kontinualni prelazak sa nominalnog na ekonomični režim rada (trajanje 10 minuta).
  • Ekonomični režim, regulacija ekonomičnog napona i vremenskog trajanja ovog režima.
  • Kontinualni povratak sa ekonomičnog na nominalni režim rada (trajanje 10 minuta).
  • Regulacija nominalnog napona i vremenskog trajanja ovog režima. Isključivanje.
 
  lubio_orman_usteda_energije_javan_rasveta_schneider_electric_srbija_green_engineering_automatika.rs.jpgLUBIO kontroleri. U  zavisnosti  od  tipa  izvora  i  režima  rada  uštede  u  potrošnji  električne  energije  dostižu  40%. Verifikacija ušteda kod našeg rešenja ne  predstavlja  problem:  LUBIO  kontroleri  mogu  imati  integrisanu  funkciju  merenja  električnih  veličina i skladištenja istih u internu memoriju.  Pored  navedenih  prednosti  nije  zanemarljivo  ni smanjenje troškova održavanja regulisanog  sistema:  životni  vek  svetlosnih  izvora  koji  rade  na  sniženom  i  regulisanom  naponu  se  značajno produžava (do 30%). LUBIO sistem  smanjuje  uticaj  harmonijskog  izobličenja  koje  stvaraju svetiljke.
 
  Ugrađena  komunikacija  (MODBUS  RS485)  daje  mogućnost  kreiranja  nadzorno- upravljačkog sistema, sa akvizicijom merenih  veličina,  prikazom  statusa,  alarma,  i  brojnim  opcijama  izveštavanja.  Kompletna  ponuda  i  veliko  iskustvo  na  polju  rešenja  za  komunikaciju i SCADA sisteme daje nam za pravo  da  tvrdimo  da  krajnjem  korisniku  možemo  predložiti optimalno rešenje.  Iskustvo  u  radu  na  polju  energetske  efikasnosti nametnulo  nam  je  još  jedno  važno  pitanje–finansiranje  projekta. Ponekad  je  finansiranje  projekta  nepremostiva  prepreka. Kao  deo  rešenja  nudimo  ROI  analizu (proračun perioda otplate nudimo ROI analizu (proračun perioda otplate investicije) u smeru pronalaženja  najboljeg  modela  finansiranja projekata energetske  efikasnosti  kroz  saradnju sa odgovarajućim fondovima i bankama. Pored  primena  u  sistemima  javne  rasvete, rešenja  na  ovom  principu  mogu  se  veoma uspešno primenjivati za kontrolu sistema osvetljenja: parkinga,  stadiona,  sportskih  i  industrijskih hala, aerodroma…
 
  Primer uspešne aplikacije: Sistem javne rasvete, Amiens, Francuska. Sa 21.000 svetlosnih izvora, javna rasveta grada Amiens u Francuskoj predstavlja, do sada, najveću aplikaciju LUBIO sistema. U periodu od 2003-2007 isporučeno je i u sistem povezano 200 ormana sa LUBIO kontrolerima, koji komuniciraju sa „centrom“ putem integrisanog GSM modema u okviru daljinske nadzorne jedinice Wade W320E. ROI indeks je procenjen na oko 5 godina, ali verifikovane uštede koje prelaze 30% pokazuju da će period otplate cele investicije biti oko 4 godine.
amiens_francuska_lubio_kontroleri__shema_usteda_energije_javan_rasveta_schneider_electric_srbija_green_engineering_automatika.rs.jpg
  schneider_electric_green_engineering_automatika.rs.jpg
 
 
Milutina Milankovića 7d
Novi Beograd, Srbija
Tel. + 381 11 3773 100
Fax. + 381 11 3121 222

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.